Karlovarským opozičním stranám, tedy ODS, ČSSD a překvapivě i KSČM, už zřejmě došla s vládnoucí koalicí K20 trpělivost. A uzavřely společnou dohodu, namířenou právě proti K20.

ODS
„Čekali jsme, že se po červnovém zastupitelstvu bude něco dít. Nic se nestalo, tak jsme začali jednat my. Nejsme zvědaví na dalších deset měsíců chaosu,“ uvedl Jiří Vaněček, šéf karlovarské ODS. Opozice se podle něj dala dohromady v průběhu prázdnin. A jak budou příští zastupitelstva vypadat? Opozice bude hlasovat pouze o věcech, týkajících se konkrétních osob. V ostatních případech bude záležet jen na konkrétním zastupitelském klubu, zda se zdrží hlasování nebo bude hlasovat proti.

ČSSD
Pro sociální demokraty je současná koalice takřka nečitelná. „Primátor Kulhánek vždy tvrdil, že má směr, program, ale vše je pouze v rovině frází. Skutky chybí. Už je téměř rok po volbách a výsledek jejich práce je žalostný,“ uvedl Richard Ullisch, předseda karlovarských sociálních demokratů. Dodal, že zastupitelé za ČSSD budou hlasovat pouze v bodech, v nichž půjde o běžného občana. To se týká pronájmů, žádostí, sociálních služeb a podobně. „V tom budeme konstruktivní a racionální. U politických bodů ale vstřícní nebudeme,“ zdůraznil Richard Ullisch.


KSČM
Podle KSČM je současná koalice K20 velice křehká a zda přijde či nepřijde o jeden hlas na tom nic nemění.
„My jsme vždy podporovali poměrné zastoupení všech stran ve vedení města a širokou dohodu v zastupitelstvu. Jak to je dnes, to nechceme, proto jsme se přidali k výhradám ODS a ČSSD,“ vysvětlil Josef Murčo, předseda zastupitelského klubu KSČM.


Společná deklarace
Opoziční strany Zastupitelstva města Karlovy Vary, ODS,ČSSD a KSČM, se rozhodly společně reagovat na chaotický vývoj v K20 po ohlášeném vypovězení koaliční smlouvy a následném odvolání koaličního 1. náměstka Ing. Jiřího Kotka. Vypovězení koaliční smlouvy předcházelo období, ve kterém bylo jasně zřejmé pnutí jak mezi subjekty vládnoucí koalice, tak mezi konkrétními členy. Bylo oprávněné očekávat, že po tomto vývoji bude následovat nové řešení, které zajistí stabilní politické prostředí v zastupitelstvu, v němž bude možno čelit případnému selhání jednotlivců.

Po 10 měsících vládnutí koalice K20, která v určitých směrech již zřejmě není většinovou koalicí, nenastala žádná změna, která by mohla vyústit ve stabilnější vládu tohoto města, ale ani ve smyslu změny postoje v řízení města. Vládnoucí koalice nadále nekomunikuje a nehledá konsenzus při řešení strategických záležitostí týkajících se města napříč politickým spektrem, což považujeme především za chybu primátora Ing. Petra Kulhánka. Opozice byla zbavena všech kontrolních funkcí a mechanismů v obchodních společnostech,. Rozpočet, stejně jako následná opravná rozpočtová opatření, jsou potichu přijímána v mnohonásobně větším počtu než kdykoliv v minulosti a v plné nahotě ukazují problematickou kvalitu sestaveného rozpočtu a neodpovědnost při vedení tohoto města. Rada města poskytuje výjimky z vnitřních pravidel hospodaření města, aby legalizovala činnosti v rozporu se zákonem či vnitřními pravidly města některých svých zástupců – např. v KV CITY. Rada města také opakovaně, na třetí pokus, schvaluje dvakrát zamítnutý pronájem osobě, obchodně spřízněné s odvolaným 1.náměstkem a to již zavání kupčením a velmi nezdravou atmosférou v samotné koalici.
Je odpovědností vládnoucí koalice a jejího primátora, nikoliv opozice, starat se o schvalování nezbytných kroků pro chod a řízení města, to znamená aktivně s opozicí komunikovat. Tuto povinnost K20 odmítá. Z tohoto důvodu se opozice – zastupitelé ODS, ČSSD a KSČM rozhodli společně uplatňovat opoziční politiku zaměřenou pouze na občana Karlových Varů a nechat na vládnoucí koalici odpovědnost za schvalování ostatního. Opozice bude nadále podporovat a schvalovat věci týkající se žádostí fyzických osob, občanů Karlových Varů – tedy různé druhy žádostí, odprodejů pozemků apod., ostatní věci bude posuzovat s ohledem na již uvedené. Výsledkem naší společné snahy nechť je tlak na skutečné fungování vládnoucí koalice a standardní chování, nebo nastolení nové stabilní vlády.

(iva, pep)