Tato unikátní laboratoř virtuálního vědce, profesora Dohořela, bude do konce srpna umístěna ve Dvořákových sadech. Srozumitelnou formou přibližuje dospělým kuřákům a jejich blízkým výzkum a vědu stojící za moderními bezdýmnými nikotinovými alternativami, a jak mohou pomoci zlepšit kvalitu života bez cigaret a cigaretového kouře. Vstup je zdarma.

Od června do září se v rámci Karlovarského kulturního léta odehrává téměř každý den atraktivní kulturní akce. Obyvatelé i návštěvníci Karlových Varů si mohou vybrat z koncertů vážné i populární hudby, divadelních a filmových představení, komentovaných prohlídek nebo výstav. Aktuální program je k dispozici na www.karlovyvary.cz/cs/karlovarske-kulturni-leto.

Ethan Hawke ve Varech uvede thriller Paula Schradera Zoufalství a naděje, v němž famózně ztvárnil postavu kněze procházejícího krizí víry.
Ve Varech zazáří velká hvězda. Na filmový festival přijede Ethan Hawke

„Karlovy Vary se rozhodly být prvním městem v České republice, které ponese titul „Město bez kouře“. Cílem projektu je snaha motivovat nejen občany našeho města, ale i jeho návštěvníky, aby udělali krok směrem k odvykání kouření,“ říká Andrea Pfeffer Ferklová, primátorka města Karlovy Vary. „Vítáme každou edukativní akci, která kuřáky informuje, jak udělat změnu k lepšímu ve svém životním stylu. Proto jsme rádi, že součástí Karlovarského kulturního léta je i virtuální profesor Dohořel se svou laboratoří. Je to něco zcela nového a ojedinělého a jsem ráda, že podobný projekt se povedlo umístit právě do centra našeho města. Věřím, že návštěvníci získají nové informace a uvědomí si zdravotní rizika kouření,“ upřesňuje Andrea Pfeffer Ferklová.

Dospělí návštěvníci se v prostředí laboratoře virtuálního profesora Dohořela dozví, jaká jsou hlavní rizika spojená s kouřením klasických cigaret, a co se děje při procesu spalování tabáku. Seznámí se také s hlavními fakty o nikotinu, stejně jako s principy fungování moderních bezdýmných alternativ ke klasickým cigaretám a s rozdíly mezi nimi. Průvodcem je jim virtuální popularizátor vědy, profesor Dohořel, který jednotlivá fakta srozumitelně vysvětluje v sérii tematických videí. Společnost Philip Morris ČR touto interaktivní edukativní formou představuje svou vizi světa bez kouře.

Děpoltovický rybník patří k oblíbeným přírodním koupalištím na Karlovarsku.
Obec obnovuje pláž děpoltovického rybníka

„Věříme, že každý dospělý kuřák má právo na přístup k vědecky podloženým informacím o bezdýmných alternativách, které jsou pro jeho zdraví oproti klasickým cigaretám prokazatelně lepší volbou. Proto nyní ve snaze informovat širší veřejnost o výsledcích vědeckého pokroku na tomto poli přicházíme s iniciativou Svět bez kouře. Jejím prostřednictvím se snažíme dospělým českým kuřákům názorně vysvětlit rozdíl mezi hořením a zahříváním, co s sebou hoření přináší, a proč nastal čas zvážit lepší alternativy. Nejmodernější technologie 21. století nám dnes tuto šanci dávají,“ říká Andrea Gontkovičová, generální ředitelka Philip Morris ČR.

Originální v Česku vyvinutá laboratoř využívá nejmodernější technologie, jako jsou digitální rentgeny a holografické boxy. Výjimečné je zejména využití technologie Motion Capture, díky které ožívá postava samotného profesora Dohořela. Zatímco hlas a pohyb mu propůjčil herec Marek Němec, je tato technologie využita k záznamu pohybů jeho těla a hlavy, které jsou následně přeneseny na předem vytvořený digitální model. V případě Světa bez kouře je tak využití Motion Capture posunuto až na možnost živého rozhovoru s virtuální postavou. Se Světem bez kouře a profesorem Dohořelem se lze seznámit také na www.svetbezkoure.cz.

Klára Jirovcová Pospíšilová, Manager Communications, Philip Morris ČR a.s.