Objem odbavených cestujících za letošní duben dosáhl na karlovarském letišti nového rekordu. Prošlo jím 10 899 cestujících a tím byl
překonán dosavadní historický rekord z loňského září. Vývoj výkonů na letišti tak umožnil společnosti Letiště Karlovy Vary přistoupit ke změnám v poplatkové politice letiště.

„V dubnu tak bylo pracovníky letiště odbaveno celkem 10 899 cestujících, což je nejen o téměř 16 procent více než ve stejném období loňského roku, ale bylo překonáno i historické měsíční maximum, kterého bylo dosaženo v září 2011. Pozitivní vývoj jak v objemech přepravy, tak v jejich finančním vyjádření, umožnil letišti předložit ke schválení krajským radním, tedy valné hromadě společnosti, nový ceník služeb," uvedl Václav Černý, ředitel letiště.

Nový ceník služeb byl schválen 9. května a nahrazuje sazebník používaný od roku 2005. V platnost vstoupí od 1. července. „Základním cílem nového ceníku služeb je především další zatraktivnění letiště Karlovy Vary pro letecké společnosti, a to jak ty, které již nyní provozují pravidelné linky, tak i budoucí potenciální partnery při rozhodování o zavedení linek nových," uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil (ČSSD).

Proto letiště přistoupilo ke změně cen a poplatků ve všech oblastech, to je poplatků za přistání, parkování, pozemní odbavení a poplatku za použití letiště cestujícím, tak zvanou letištní taxu.

U přistávacích poplatků byl opuštěn model prostého lineárního stanovení sazby a nově dochází k zavedení kalkulačního vzorce. Ten zvýhodňuje větší dopravní letadla s maximální vzletovou hmotností nad 57 tun. Dochází ke zlevnění přistávacích poplatků o přibližně pět procent.

V oblasti služeb odbavení poskytovaných letadlům došlo k přehodnocení struktury, rozsahu a obsahu poskytovaných služeb. Vlastníkem Letiště Karlovy Vary je Karlovarský kraj a provozovatelem společnost Letiště Karlovy Vary, společnost s ručením omezeným.

Služby podle vedení společnosti více odrážely reálné požadavky a potřeby leteckých společností. „Výsledkem je zjednodušení struktury ceníku a větší přehlednost jak pro zaměstnance letiště, tak i pro jeho uživatele. Obdobně jako v případě přistávacích poplatků, i v oblasti služeb odbavení byly ceny stanoveny tak, aby zvýhodňovaly kategorii letadel pravidelné obchodní přepravy," doplnil ředitel Černý.

V závislosti na rozsahu odebíraných služeb tak dochází u této kategorie letadel ke snížení ceny až o 14 procent proti stávajícímu ceníku.

Další změnou, ke které letiště přistoupilo, je snížení poplatku za použití letiště cestujícími. Jde o poplatek, který hradí každý cestující při zakoupení letenky a který pak slouží na úhradu nákladů spojených s provozem terminálu „V tomto případě jde o zásadní a ve srovnání s obecnými postupy v odvětví letecké dopravy i bezprecedentní krok, ke kterému se Letiště Karlovy Vary rozhodlo v zájmu svých cestujících a leteckých společností. Původní poplatek, který byl stanoven ve výši Kč 370 korun, se snižuje na 350 korun," řekl ředitel letiště Václav Černý.

Součástí nového ceníku je také nový motivační program pro dopravce,který otevře linku do nové destinace nebo navýší počet letů do destinace stávající. „Motivační program je koncipován tak, aby zvýhodňoval dopravce s větším počtem linek, což je ve svém důsledku ekonomicky zajímavé jak pro dopravce samotného, tak i pro letiště," doplnil Václav Černý.