Díky získanému certifikátu může společnost Letiště Karlovy Vary, která je vlastněna Karlovarským krajem, od letošního roku provozovat letiště podle jednotných evropských předpisů dozorovaných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví EASA a Úřadem pro civilní letectví ČR.

„Jsem rád, že se letišti podařilo splnit přísné podmínky a získat potřebné osvědčení. To je pro letecké společnosti, cestující i další uživatele letiště zárukou, že infrastruktura letiště a veškeré provozní postupy i činnosti jsou prováděny v souladu s platnou evropskou legislativou a dosahují vysoké bezpečnostní úrovně,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Martin Hurajčík.

Certifikát musela do konce roku 2017 získat všechna veřejná letiště na území Evropské unie, jež slouží obchodní letecké dopravě, mají dráhu se zpevněným povrchem o celkové délce více než 800 metrů a odbaví ročně přes 10 000 cestujících.

Ilustrační foto.
Senior Pas trhá rekordy, zájemců už je přes deset tisíc

„Předáním certifikátu byly završeny téměř dva roky trvající přípravné práce, zahrnující realizaci stavebních úprav, zpracování nové dokumentace překážkových ploch, letištní příručky s postupy pro personál a vypořádání všech nálezů dle požadavků předpisového rámce EASA. Oceňuji vysokou profesionalitu personálu letiště, který se podílel na celém procesu. Zejména bych chtěl poděkovat Petru Dulavovi, manažerovi bezpečnosti a kvality, za perfektní práci ve prospěch letiště,“ konstatoval ředitel letiště Václav Černý.

Udělením osvědčení práce na zajišťování bezpečného provozu na letišti nekončí. Součástí rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví ČR je i několik výjimek z příslušných požadavků nařízení, která letiště v současné době zcela nebo částečně nesplňuje. Pro tyto výjimky byly zpracovány nezbytné bezpečnostní analýzy a stanovena potřebná preventivní a nápravná opatření. Převážná většina z nich bude postupně odstraňována v rámci jednotlivých investičních akcí. Mezi ně patří například instalace jednoduché světelné přibližovací soustavy pro dráhu 11, nebo prodloužení a rozšíření dráhy 11/29.