Po měsíci bezvládí, kdy rada města odvolala z funkce ředitele Karlovarského symfonického orchestru (KSO) Petra Polívku, stane včele tělesa koncertní varhanice Michaela Moc Káčerková. Zvítězila ve výběrovém řízení, do nějž se přihlásilo deset uchazečů.

close Nová ředitelka KSO Michaela Moc Káčerková. info Zdroj: Město Karlovy vary zoom_in Nová ředitelka KSO Michaela Moc Káčerková. Novou ředitelku, kterou jako vítěze jednomyslně doporučila výběrová komise, už včera jmenovala rada města. „Michaela Moc Káčerková je v hudebním světě jako koncertní varhanice, ale také jako zakladatelka a ředitelka Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera, který pořádá od roku 2014. Má tak zkušenosti nejen výkonné umělkyně, ale také umělecké manažerky. Funkce se ujímá k 1. červnu letošního roku,“ uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Nová ředitelka se radním osobně představila a uvedla, že má ke Karlovým Varům silný vztah a rodinné zázemí. „Ve své koncepci si uvědomuje tlak na veřejné rozpočty a uvádí možnosti dalšího externího financování, ať už sponzorského, grantového nebo dotačního. Chce orchestr také zviditelnit spoluprací s médii, která se zaměřují na klasickou hudbu, jako je například Český rozhlas,“ dodal mluvčí.

Odvolaný ředitel KSO Petr Polívka, který se mimochodem také přihlásil do výběrového řízení, ale svou přihlášku pak stáhl, uvedl, že jmenování Michaly Moc Káčerkové může být orchestru jenom ku prospěchu. „Známe se léta a velmi dobře. Je to vynikající varhanistka a instrumentalistka a především slušný člověk. Věřím, že orchestr povede dobře a bude mu jenom k užitku,“ uvedl.

Hodnotící komise pro výběr ředitele Karlovarského symfonického orchestru byla jmenována radou města 27. dubna ve složení (abecedně):

MgA. Jiří Dokoupil, prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR

Mgr. Miloš Formáček, ředitel Severočeského divadla opery a baletu

MgA. František Jeřábek, pedagog Konzervatoře Brno, první trombonista orchestru Janáčkovy Opery Národního divadla v Brně

MgA. David Mareček, Ph.D., generální ředitel České filharmonie

Mgr. Martin Ondráček, koncertní mistr, vedoucí skupiny violoncell Karlovarského symfonického orchestru

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, primátorka města Karlovy Vary;

Ing. Bc. František Škaryd, vedoucí odboru kultury, školství a tělovýchovy Magistrátu města Karlovy Vary;

Prof. PhDr. Jiří Štilec, Csc., vedoucí katedry hudební produkce, Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze

Vlasta Vodičková, manažerka Karlovarského symfonického orchestru

Po hlasování uvedla primátorka města Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA: „Jsem velmi ráda, že se výběrového řízení na pozici ředitele našeho Karlovarského symfonického orchestru přihlásilo tolik výborných, odborně zdatných uchazečů, včetně jednoho zahraničního. Je tedy vidět, že náš orchestr má dobré jméno i v Evropě. Novou ředitelkou orchestru se od 1. června stane Michaela Moc Káčerková, která má skvělý vztah k našemu městu a její koncepce byla také smysluplná. Aktuálně působí jako umělecká ředitelka významného mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera. Poprvé v historii orchestru také usedne za jeho ředitelský stůl žena, velmi jí gratuluji ke jmenování a přeji jí mnoho úspěchů. Pro zvolení nové ředitelky hlasovala výběrová komise jednohlasně. Dovolila bych si také poděkovat všem uchazečům za jejich zájem o místo ředitele orchestru. Poděkování patří i členům výběrové komise, která byla sestavena z významných jmen a odborníků v oblasti klasické hudby a hudebního managementu.“