Opozice, především Piráti a KOA, kritizovali podle nich nečitelnou organizaci trhů, nezveřejněnou programovou strukturu i dramaturgii, chaos v pronájmu stánků. Dokonce naznačili, že stánkaři, aby si prodejní stánek na trzích zajistili, jsou vydíráni. „Na veřejnosti se hovořío tom, že jsou stánkaři kasírováni,“ uvedl zastupitel Jiří Klsák (KOA). Jeho slova podpořilo první trestní oznámení, které podala jedna ze stánkařek. Případ už řeší hospodářská kriminálka.

Trestní oznámení podalav souvislosti s letošními vánočními trhy stánkařka Lenka Schmidtová, která už od ledna usilovala o pronájem stánku. „Do září jsme byli přitom, že trhy pořádá KV City Centrum. Najednou se ale objevil nějaký Tomáš Belbl, že je organizuje on. Z jednání s ním jsem byla zmatená, opakovaně navyšoval výši nájemného, a navíc jsem věděla, že nemá žádnou smlouvu, která by ho opravňovala se stánkaři jednat,“ vysvětlila Schmidtová, podle níž měl jít rozdíl z pronájmu do kapsy Belbla. „Byla jsem z toho tak otřesená, že jsem to předala policii, a o stánek na trzích už zájem nemám. Nebudu podporovat takové jednání,“ dodala. Přestože všechny výtky primátorka odmítla, přiznala zvýšenou platbu za pronájem stánku a potvrdila, že stánkaře domlouvá Belbl, který má s podobnými akcemi zkušenosti. „Trhy pořádá městská organizace KV City Centrum a s ní má Belbl uzavřenou smlouvu. Platby nevybírá, pouze stánkaře domlouvá, protože zná lidi, kteří na podobných akcích prodávají. Za práci obdrží 50 tisíc korun,“ uvedla primátorka.

Prodejce se sortimentem řemeslné výroby zaplatí za stánek 25 tisíc korun, u gastronomie to je 33 tisíc korun. Zvýšení ceny pronájmu stánků primátorka vysvětlila tím, že stánky letos město pořídilo nové, jeden kus stál 110 tisíc. Jenomže ceny za pronájem stánků rada města ještě neodsouhlasila. „Ceník budeme schvalovat na radě 31. října,“ vysvětlila primátorka. Pochyby zastupitelů, proč se tedy už nyní peníze od stánkařů vybírají, nerozptýlila. A slíbila jim dodat dramaturgii trhů, na niž město vyčlenilo milion korun.

Na další kritiku, že město z trhů vyčlenilo Martinu Hrnkovou, která zcela profesionálně zajišťovala například zahájení lázeňské sezony či velikonoční trhy, primátorka reagovala, že s ní město počítá i nadále a i ona je za organizaci placena. „Nikdy jsme nejednali o tom, že bychom jí to vzali. Například za pořádání třídenních trhů v rámci zahájení lázeňské sezony inkasovala částku značně převyšující 100 tisíc korun,“ odmítla kritiku primátorka.

Proti tomu se ale Hrnková ohradila. V dopise, který rozeslala zastupitelům, uvádí, že na zajištění služeb, například dojednání všech řemeslníků, uzavření smluvního vztahu, zajištění noční ostrahy, elektřiny, rozmístění stánků a dětských atrakcí, výzdoby trhů včetně pódia, zajištění chodu dětských dílen včetně personálu a veškerého potřebného materiálu do dětských dílen a dalších věcí, byl uzavřen mezi městem a ní smluvní vztah v celkové finanční výši 183 tisíc korun.

„Po vyplacení veškerých nákladů mi zůstal za celé zajištění této monstrózní akce příjem 39 tisíc, který zahrnoval přítomnost mé osoby po tři dny na místě, administrativní a účetní zajištění celé akce i kvalitních prodejců, včetně administrace s tím spojené. Dle požadavku magistrátu bylo vybráno nájemné proti příjmovému dokladu a týž den vloženo cirka 80 tisíc na konto města. Pan Belbl prostřednictvím městské společnosti KV City Centrum získá odměnu 50 tisíc za pouhé poskytnutí 20 kontaktů,“ poukázala na rozpor v odměňování Hrnková. Dodala také, že ji mrzí nedostatek financí na pódium pro zpěváky při pořádání Průvodu svatého Martina, který každoročně navštíví na tisíc rodičů s dětmi, i na malý ohňostroj při průvodu Světlonošů, který je stabilně jednou z nejnavštěvovanějších akcí vánočních trhů.

Belbl se k celé záležitosti odmítl vyjádřit. „Nemohu nic říct, byl jsem už u výslechu na hospodářské kriminálce . Jako svědek jsem vázán mlčenlivostí. Cítím se ale jako obětní beránek,“ uvedl koordinátor. (iva, jako)