Téměř sto bodů mají na programu jednání karlovarští zastupitelé. Ti se sejdou dnes na první poprázdninové zasedání v Alžbětiných lázních v 8,30. Mimo jiné budou rokovat o rozpočtových opatřeních, například o navýšení rozpočtu Letního kina nebo na odstranění škod Meandru Ohře či pro konzultantské a právní služby. Na programu budou i politické body, tedy zvolení náměstka a dovolení člena rady města. Opozice ODS, ČSSD a KSČM už ale avizovala, že tyto body bude bojkotovat. S napětím se tedy očekává, jak bude hlasovat odvolaný náměstek Jiří Kotek z Alternativy, která je členem koalice K20. Poměr hlasů je totiž bez jeho souhlasu devatenáct proti devatenácti. Tedy přesně polovina.

A stanovisko Jiřího Kotka? „Po mém nekorektním odvolání 21. června stanovila ALTERNATIVA jasné podmínky, za kterých by bylo možné rozpadlou K20 obnovit. Na vyjednávání jsem nechodil, abych nebudil mezi vyjednavači KOA a TOP09 negativní emoce. Vystřídalo se tam několik kolegů, aby bezprostředně viděli, jak to funguje. Přesto prázdninová vyjednávání nikam nedospěla, protože Kulhánkova KOA nepředložila ani gramotnou nabídku nové spolupráce ani s TOP09 nepřistoupila k podmínkám ALTERNATIVY – nedali k nim žádné termíny, garance ani kompetence. Koalice je tedy stále mrtvá a hrotí-li se to, že její osud visí na mně, je to jen snaha svalit odpovědnost na někoho jiného. Je to naivní maskování, že funkcionáři bývalé koalice již nemají ke svému vládnutí mandát,“ uvedl Kotek.