Partnery pro tento záměr už Dopravní podnik našel. Ředitel DPKV Lukáš Siřínek už podepsal memorandum o vzájemné spolupráci s primátorkou Karlových Varů Andreou Pfeffer Ferklovou (ANO) a hejtmanem Karlovarského kraje Petrem Kulhánkem (STAN). Memorandum se týká budoucího zajištění dopravní obslužnosti na území Karlovarského kraje, kde by se DPKV mohl stát hlavním dodavatelem těchto služeb. Na dopracování vzájemné spolupráce si tito tři partneři určili tři roky.  

„V podstatě existují tři možné varianty budoucí spolupráce. První z nich je, že jako DPKV budeme zajišťovat kompletní dopravní obslužnost na celém území Karlovarského kraje, druhou je vznik společného krajského a městského dopravního podniku a třetí možností je zachování rozsahu služeb poskytovaných ze strany DPKV ve stávajícím režimu,“ vysvětlil Lukáš Siřínek.

Podle jeho dalších slov je podepsané Memorandum výsledkem zhruba roční práce několika pracovních skupin, které na úrovni DPKV, města i kraje připravovaly různé varianty spolupráce.

„Jsme stále na začátku. Memorandum má vyjádřit ochotu všech tří stran spolupracovat a hledat řešení. DPKV je kvalitní a hlavně moderní firma s moderním a pravidelně obměňovaným vozovým parkem a dalšími službami, které mohou být přínosem pro celý region,“ uvedla Andrea Pfeffer Ferklová.

Podle hejtmana Kulhánka je velmi reálné, že se kraj vydá cestou využití šestisetmilionové dotace na nákup ekologických autobusů na CNG. „DPKV má dlouhodobý kontrakt na dodávku stlačeného plynu a dodavatel tyto dodávky potvrdil. Proto se nám nyní jeví jako nejekonomičtější varianta nákup autobusů na CNG s využitím zmíněné dotace,“ vysvětlil Petr Kulhánek.

Podle neuvolněného radního pro dopravu Jana Bureše (ODS) je ale kraj v určitém časovém presu a musí nejpozději do poloviny září vyhodnotit nabídky na dodávku 170 nových autobusů na CNG a podepsat s dodavatelem smlouvu. „Autobusy se vyrábějí zhruba patnáct měsíců a my musíme stihnout tuto dotaci vyčerpat do konce roku 2023. To znamená, že ale předtím musíme autobusy fyzicky převzít,“ vysvětlil Jan Bureš. Podle něj se z nastíněných variant spolupráce  zdá nejméně pravděpodobný vznik společného dopravního podniku. "Reálnější je pronajmout nové autobusy DPKV a nechat je zajišťovat dopravní obslužnost na území celého kraje s tím, že si na některé linky budou moci najmout menší dopravce,"  konstatoval.

Zajištění dopravní obslužnosti na celém území Karlovarského kraje by DPKV podle ředitele  Siřínka zvládl. „Musíme samozřejmě dostat nějaký časový prostor se na to připravit, ale myslím si, že bychom to zvládli. Znamenalo by to pro nás zajistit dalších zhruba dvě stě třicet zaměstnanců, nyní jich máme dvě stě čtyřicet. Navíc v této variantě počítáme i s využitím malých regionálních firem a dopravců,“ uvedl ředitel DPKV.