Stejně se k založení destinační agentury postavili i zastupitelé Ústeckého kraje včetně finanční podpory. Stalo se tak na základě uzavření společného memoranda o vzájemné spolupráci. Oba regiony tak udělaly další krok k jednotné a efektivní prezentaci Krušnohoří, k citlivému a udržitelnému rozvoji cestovního ruchu v oblasti.

„Nyní je před námi velký úkol, a to samotné založení společné destinační agentury s působností po celém území Krušných hor, tedy v Karlovarském i Ústeckém kraji. Hlavními tématy spolupráce je rozvoj cestovního ruchu a jeho propagace. Samozřejmě se nabízejí i dílčí témata, jako například pěší Hřebenovka, Krušnohorská cyklomagistrála, Krušnohorská běžecká magistrála, jež územně zasahují do obou krajů. Do budoucna plánujeme též spolupráci se Saskem, které s námi sousedí z druhé strany Krušných hor,“ uvedl náměstek hejtmana s gescí v oblasti lázeňství a cestovního ruchu Vojtěch Franta.

Koupaliště Rolava v Karlových Varech.
Koupání na Karlovarsku dražší není. Na rozdíl od piva

Vznik nové destinační agentury je žádoucí zejména proto, že v oblasti cestovního ruchu není dosud systémově podpořeno kompletní území celých Krušných hor včetně jejich podhůří. Toto území disponuje významným rozvojovým potenciálem a nabízí využití v nejrůznějších formách turismu, jako jsou například cestovní ruch volného času, aktivní turismus, paměťový a vzdělávací cestovní ruch či eventový turismus a další. Destinační agentura Krušnohoří napomůže vyšší efektivitě propagace oblasti, jež bude prezentována jako vhodný cíl turismu, a to jak pro aktivní, tak pasivní odpočinek a relaxaci. „Jedním z úkolů správců památek světového dědictví po celém světě je usilovat o dosažení trvale udržitelného rozvoje příslušných regionů, a to včetně udržitelného cestovního ruchu. Věřím, že v Krušných horách tomu napomůže i založení Destinační agentury Krušnohoří,“ řekl Michal Urban, ředitel obecně prospěšné společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., která je správcem české části památky světového dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří a zároveň jedním ze tří zakládajících členů nové destinační agentury.

Založení Destinační agentury Krušnohoří se předpokládá již v letošním roce, destinační management by mohl plně zahájit svou činnost již od roku 2023.

Jana Pavlíková, Krajský úřad Karlovarského kraje