Záměr obsahuje zpracování stavebně technického průzkumu, energetické studie a zároveň definuje všechny možnosti automatizace a chytrá řešení budovy.

„Tento objekt slouží již 20 let, a to bez jakýchkoliv zásahů. Není proto divu, že řada konstrukčních prvků a částí se blíží hranici životnosti. Budova nevyhovuje současným nárokům nejen na pracovní prostředí, ale také těm technickým. Rekonstrukci budovy B považujeme za pilotní projekt, který by vytvořil energeticky šetrný objekt, jenž splňuje veškeré parametry pro administrativní budovu 21. století. Řešili jsme například možnosti nakládání s teplem a jeho rekuperaci, použití fotovoltaických článků, změnu intenzity osvětlení v závislosti na denním světle a další technologie,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Stavebně technický průzkum se zaměří na stropní a nosné svislé konstrukce, podlahy, střešní konstrukci, obal budovy, vnější výplně otvorů a požární schodiště. Provedena bude podrobná vizuální prohlídka a fotodokumentace, celkové zaměření budovy s využitím 3D technologií, rámcový návrh na opravu nebo sanaci vadných konstrukcí a další.

Na základě provedení energetické studie vznikne odborný posudek, jehož cílem bude snížení provozních nákladů na vytápění pomocí optimalizace tepelných ztrát objektu. Dle informací o spotřebě energie pro vytápění bude možné posoudit, jak velkou úsporu nákladů přinese zateplení obvodových konstrukcí, výměna výplní a jaká bude návratnost vložené investice. Kraj se chystá oslovit Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT s návrhem na vypracování podoby potřebných úprav objektu.

Slavnostní červencový „Božídarský víkend“
Tento týden bude na Božím Daru rušno a živo

V budově B bude instalován nový elektronický orientační systém, u vstupů do místností budou umístěny LCD panely, dále se počítá například s posíleném wifi, osazením solární elektrárny na střeše nebo na fasádě. V rámci adaptace objektu na inteligentní (chytrou) budovu budou nainstalovány moderní elektronická zařízení, která v budoucnu umožní větší komfort uživatelům v podobě stahování žaluzií v závislosti na slunečním svitu nebo regulaci intenzity osvětlení dle světelných podmínek. „U vstupu do budovy B počítáme s umístěním nabíječek pro elektrokola a elektrokoloběžky, aby si je zde mohli lidé, kteří přijedou na svých elektrických strojích, pohodlně nabít,“ doplnil hejtman Petr Kulhánek.

Za předprojektovou přípravu plánuje kraj zaplatit 2 miliony korun. Stavebně technický průzkum začne na podzim letošního roku. Projektová dokumentace by měla být zpracována v roce 2023, kdy bude zahájena samotná realizace rekonstrukce. Předpokládané náklady budou známy na základě zpracovaných dokumentací a rozpočtu stavebních prací.