„Velký dík za to, že se daří očkováním chránit nejen rizikové, ale i ostatní skupiny našich občanů, patří očkovacím týmům jednotlivých očkovacích center a míst v celém kraji. Poděkovat je ale třeba i praktickým lékařům, kteří nejenže očkují své pacienty, ale pomáhají i v očkovacích centrech. Situace se rychle lepší a i po rozvolnění máme v Karlovarském kraji aktuálně jen velmi nízká čísla nákazy. Přesto bych chtěl znovu vyzvat všechny, kteří ještě zvažují vakcinaci, aby neváhali a nechali se očkovat. Vidíme to v některých i evropských zemích, že se mezi neočkovanými nákaza novými mutacemi náhle zase šíří,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Podle lékařské ředitelky Karlovarské krajské nemocnice a krajské koordinátorky očkování Dagmar Uhlíkové se připravuje zřejmě od 1. července také očkování dětí starších 12 let. „Zatím se o tom stále jedná, počítáme s tím, že by se očkování dětí konalo přímo v jednotlivých nemocnicích v Karlových Varech a v Chebu, kde jsou přímo k dispozici pediatři, v Sokolově bude vakcinace nadále probíhat v prostorách kláštera,“ upřesnila Dagmar Uhlíková.

Před cestami do zahraničí i pro další využití si lidé mohou vytisknout certifikát o absolvování očkování. Vstup do systému je možný na stránkách ÚZIS: - Portál očkování (uzis.cz)

Jana Pavlíková