„O tento dotační program, který považuji za velmi důležitý z hlediska rozvoje kultury a památkové péče v kraji, je opakovaně velký zájem, o čemž svědčí také finanční převis, který jsme letos zaznamenali a museli tak přistoupit ke krácení požadovaných částek. Mezi podpořenými projekty jsou vydání nejrůznějších cestopisných či výročních publikací, almanachů, interaktivních listů či monografií,“ uvedla radní pro oblast kultury a památkové péče Oľga Haláková.

K hodnocení bylo přijato 20 žádostí v celkové výši více než 912 tisíc korun. Poměrnou částí bude uspokojeno 18 žadatelů, mezi něž bude rozděleno 500 tisíc korun. O udělení dotace ve výši 70 tisíc korun bude ještě rozhodovat krajské zastupitelstvo na svém zasedání, neboť žadateli o dotace jsou v těchto případech města. „Dotační program existuje již sedm let a my bychom velmi rádi představili veřejnosti publikace, které mohly být díky němu a podpoře kraje vydány. Chystáme proto interaktivní výstavu v Muzeu Karlovy Vary, kde si budou moci publikace návštěvníci všech věkových kategorií prolistovat a strávit tak příjemný čas poznáním,“ doplnila radní Oľga Haláková. Vernisáž výstavy s názvem Zaostřeno na: Publikace podpořené Karlovarským krajem se uskuteční ve středu 22. března od 17 hodin v Muzeu Karlovy Vary. Výstava potrvá do 14. května.