Zhruba 4,5 milionu korun ze standardního dotačního programu na kulturu rozdělil Karlovarský kraj mezi 158 přihlášených žadatelů, kteří celkem žádali o zhruba 13 milionů korun.

Bokem však kraj rozdělil ještě dalších 2,5 milionu korun. Dostaly je obce, které podle opozičního hnutí ANO mají to privilegium, že mají své zástupce ve vedení kraje.

„Vedení kraje tak nepřímo dává najevo, že v přidělování dotací na kulturu panují dva rozdílné metry. Zatímco na normální žadatele v rámci transparentního výběrového řízení vyjde v průměru 20 až 30 tisíc korun, tak ti, kteří patří do správné politické strany, dostanou 200 až 900 tisíc korun,“ tvrdí hnutí ANO.

„Chování vedení kraje nerozumím. Zatímco například Festival zdravotně postižených získal dotaci ve výši třiceti tisíc korun, nebo tradiční a velmi oblíbená akce Noc kostelů dvacet tisíc, tak díky tak zvaným individuálním dotacím získal koaliční člen zastupitelstva kraje a starosta Chebu Antonín Jalovec (za STAN) devět set tisíc korun. Starosta Dalibor Blažek (Místní), který je důležitým hráčem ve vládnoucí krajské koalici, dostal přiděleno půl milionu korun. Stejnou částku si pak nechal odklepnout i spřízněný starosta vedení kraje, Petr Schaller z TOP 09 z Plesné. A to vše, jakou náhodou, zrovna v roce, kdy se konají obecní volby,“ kritizuje rozdělení individuálních dotací zastupitel Martin Hurajčík (ANO).

Podle něj je z tohoto výčtu jasné, kam vedení kraje posílá peníze. „Tomu, kdo je drží u moci a kdo s nimi hlasuje,“ doplnil Hurajčík.

Totéž si myslí i poslankyně a starostka Sokolova Renata Oulehlová (ANO), která si posteskla, že jednu z nejnavštěvovanějších akcí roku v Sokolově, tradiční průvod čertů, vedení kraje naprosto ignoruje.

„Lidé rozhodující o dotacích akci dokonce označili za pokleslou zábavu. Bylo nám sděleno, že tohle kraj nikdy nepodpoří. Přitom k nám do Sokolova jezdí desetitisíce lidí z celého regionu a průvod čertů má i bohatý doprovodný kulturní program,“ zlobí se starostka Sokolova.

Opoziční ANO podle krajské zastupitelky a poslankyně Jany Mračkové Vildumetzové přitom dlouhodobě apeluje na vedení kraje, aby šetřilo.

ANO argumentuje zdražujícími energiemi, pohonnými hmotami a celkovými náklady na živobytí.

„Jsem jednoznačně pro podporu kultury, ale rozdělovat ve volebním roce individuální dotace tímto způsobem je nezodpovědné, a může to snadno vypadat dokonce jako určitá forma korupce. Vedení kraje se chová, jako kdyby peníze rozdávalo ze svého. Jenže tak to rozhodně není. Zrovna v této době bych chápala, kdyby peníze šly na podporu lidí, kteří jsou v problémech. Ať už to jsou dlouhodobí nebo noví obyvatelé našeho kraje,“ dodala Jana Mračková Vildumetzová.

Kraj kritiku odmítá. Peníze z individuálních dotací šly na mimořádné akce.

„Záměry, které nemohou čerpat ze současných dotačních titulů, či se nacházejí v nouzovém stavu, mohou požádat o individuální dotaci,“ vysvětluje Oľga Haláková (KDU-ČSL), krajská radní pro kulturu.

Aš i Cheb chystají nadregionální akce

Ostrou kritiku od opozičního hnutí ANO kvůli nejasnému rozdělení individuálních dotací na kulturu a nadržování těm obcím, jimž starostují krajští nebo koaliční radní, vedení kraje rezolutně odmítlo. Proč tedy desítky tisíc tato města získala a proč v individuálních dotacích panuje chaos, na to se Deník zeptal Oľgy Halákové (KDU-ČSL), krajské radní pro kulturu.

V čem tedy byly akce, na něž kraj poskytl individuální dotace mimo oficiální dotační žádosti, výjimečné?

Už samotný název dotací určuje jejich naplnění. Projektové záměry, které nemohou čerpat ze stávajících dotačních titulů, či se nacházejí v nouzovém stavu, mohou požádat o individuální dotaci. Předpokládá se, že to budou ojedinělé projekty regionálního i nadregionálního významu, nebo reakce na současnou společenskou situaci – krize v kultuře v souvislosti s covidem--19. Podobně tomu bylo i při podpoře 700. výročí města Cheb, kde se bude konat i Národní zahájení Dnů evropského historického dědictví v září letošního roku, které si připomíná celá Evropa. Stejně tak i v případě města Aš, které připravuje oslavy výročí města v rámci přeshraničního projektu a ve spolupráci s městem Cheb.

Proč nebylo možné vyhlásit nový nebo rozšířit stávající dotační program?

Stávající dotační tituly v oblasti kultury a jejich alokace byly za poslední dva roky významně navýšeny, podpora obnovy kulturních památek a památkově hodnotných objektů ze 12 milionů na 20 milionů. Byl schválen republikově ojedinělý titul na předprojektovou přípravu obnovy kulturních památek, zaměření, stavební historické průzkumy, stavební projektovou přípravu a tak podobně ve výši 10 milionů korun. Jeho cílem je urychlit záchranu historického dědictví Karlovarského kraje a umožnit čerpání z více dotačních zdrojů. Vyhlašovat nové dotační tituly nebo rozšiřovat stávající dotační program v polovině roku není dobrý signál pro žadatele, kteří potřebují mít včas jasně daná pravidla.

A jak by se systém mohl změnit pro příští rok?

V současnosti probíhá ve spolupráci odboru kultury, komise Rady Karlovarského kraje a dalších aktérů příprava pravidel poskytování individuálních dotací v příštím roce, s důrazem na podporu mimořádných akcí v obecném významu slova. Připravovaná pravidla mají za cíl upřesnit přístup k poskytování individuálních dotací. Domnívám se, že cesta nového dotačního titulu pro individuální dotace není vhodná právě pro charakter podpory, která počítá s finanční rezervou pro mimořádné události. Předpokládané, plánované a očekávané akce, jakými jsou i významná výročí měst, by měly být zařazeny do stávajících titulů, které by s tím ve svém rozpočtu měly počítat. Což bude podmiňovat širší spolupráci kraje s veřejností na přípravě rozpočtu. Plánujeme vytvořit přehledný seznam poskytnutých individuálních dotací za posledních pět let a projednání při přípravě rozpočtu, s případným zvážením přímého zařazení do rozpočtu.