„V loňském roce bylo na tento dotační program vyčleněno půl milionu korun. Všechny žádosti však dosáhly pouze částky 305 tisíc korun. Tento fakt odpovídá tomu, že v době koronavirové pandemie nemohli senioři organizovat své pravidelné vzdělávací, společenské, kulturní a sportovní akce, na které bylo možné žádat finanční prostředky z tohoto programu. Zbývající částka ve výši 200 tisíc korun proto byla přesunuta do programu pro poskytování dotací v sociální oblasti, konkrétně na podporu rodiny. Právě tato oblast totiž byla podfinancována,“ vysvětlil radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár.

Kraj podporuje seniory i mimo dotační program. Pro rok 2021 vyčlenil částku 1 milion korun na podporu projektu Senior Pas. Držitelé této karty mohou využívat řadu výhod v podobě slev v oblasti kultury, zdravotnictví, lázeňství a wellness, cestování, vzdělávání a spotřebních nákupů. Nabídka míst, kde mohou senioři uplatnit slevy, se stále rozrůstá a v letošním roce by mělo přibýt dalších 100 poskytovatelů slev.Kromě tohoto Karlovarský kraj každoročně vyhlašuje anketu Senior roku, Babička roku a výtvarnou soutěž Věk pro nás není překážkou, v nichž mohou senioři vyhrávat hodnotné ceny. Další finance kraj vynakládá na organizaci oslav Mezinárodního dne seniorů, kde je vždy připraven bohatý a pestrý hlavní i doprovodný program.

„Nutné je si také uvědomit, že Karlovarský kraj je zřizovatelem sedmi domovů pro seniory a čtyř domovů se zvláštním režimem. Ze svého rozpočtu tedy financuje také provoz těchto zařízení a podporuje tak sociální služby i služby pro seniory,“ doplnil radní Robert Pisár.

Tisková zpráva ANO:

Karlovarský kraj na seniory zapomíná, radní nemluví pravdu….

Nejpočetnější skupinou karlovarského kraje jsou senioři. Bývalo zvykem, že senioři na své aktivity dostávali z krajského rozpočtu půl milionu korun. Nové vedení kraje ale tyto peníze seškrtalo o dvě stě tisíc a ještě se tím chlubí.

„Jsem naprosto šokována tvrzením Roberta Pisára, že kraj na seniory nezapomíná. Kraj nejen že zapomíná, ale škrty v rozpočtu na jejich aktivity od nich dává ruce pryč,“ říká Jana Mračková Vildumetzová, poslankyně parlamentu ČR a krajská zastupitelka za hnutí ANO.

Ta upozorňuje na skutečnost, že opozice žádala třikrát nové vedení kraje, aby seniorům ponechalo zmiňovaných půl milionu korun a škrtalo jinde. Zároveň jsme souhlasili, aby byl navýšen příspěvek do programu na podporu rodiny o dvě stě tisíc. Tyto prosby nebyly vyslyšeny ani na posledním zasedání zastupitelstva, kde se rozděloval přebytek v hospodaření kraje z minulého roku, který je více jak 700 milionů korun. „I tady zazněly naše prosby o dorovnání financí do původního půl milionu. Jenže ani tady jsme neuspěli. A to jsme žádali, ať jsou sníženy peníze na soutěž Stavba roku, kde je většina rozpočtu použita na slavnostní večer. Ten je možné udělat v prostorách kraje (Galerie umění, Becherova vila a další). V minulosti dostávali 150 tisíc korun a teď nová vláda schválila 350 tisíc korun! Jenže hejtman Kulhánek a jeho radní raději seškrtají peníze seniorům,“ dodává Mračková Vildumetzová.

Smutná je podle ní i skutečnost, že tento fakt nevadí některým starostům měst a obcí, ve kterých mají senioři své organizace a jsou aktivní. „Ti by měli za své seniory bojovat nejvíce a ne jen přikyvovat koaličním partnerům. Tady by měli ukázat, že jsou starostové svých měst a obcí a že hájí zájmy svých lidí,“ dodává poslankyně parlamentu.