Z programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko získal Karlovarský kraj dotace na tři projekty. Monitorovací výbor schválil celkem jedenáct projektů Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje. V rámci programu Cíl 3 jsou pro tyto tři kraje vyhrazeny finanční prostředky ve výši 67 milionů eur. Schváleno bylo již celkem 109 projektů.

„Všechny tři projektové záměry úspěšně prošly hodnocením a byly schváleny k poskytnutí dotace,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil. V prioritní ose jedna, „Rozvoj rámcových společenských podmínek“, byly kraji schváleny dva projekty. Prvním schváleným projektem je zřízení Česko–německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích v Oelsnitz a Chebu. „Dlouholetá spolupráce mezi gymnázii bude rozšířena o další aktivity v nově vytvořených komunikačních centrech v partnerských školách. Do projektu budou zapojeny i jiné školy, které budou moci střediska využívat,“ pokračoval náměstek hejtmana.

Dalším naplánovaným projektem Karlovarského kraje v první prioritní ose je CLARA II – Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v sasko–českém regionu. V rámci projektu CLARA II budou zástupci veřejné sféry z obou stran hranice na vzájemných setkáních řešit společné strategie příhraničního venkovského prostoru nebo aktuální problémy pohraničních regionů. „Vzájemná setkání budou zaměřena na oblasti civilní obrany, cestovního ruchu, životního prostředí nebo na moderní veřejnou správu,“dodal Petr Navrátil.

Ve druhé prioritní ose s názvem Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu byl partnerům z Karlovarského kraje schválen jeden projektový záměr. „Projekt se zaměřuje na propagaci území se společnou historií hornictví stříbra. Městy Ostrovem, Jáchymovem a Božím Darem povede stříbrná stezka, která bude označena a napojena na již stávající německou SILBERSTRASSE,“ uzavřel.

V květnu došlo k dočasnému pozastavení příjmu projektových žádostí z důvodu revize rozpočtů programu. Znovuotevření přijímání žádostí do druhé a třetí prioritní osy se uskuteční v říjnu.