„Žádost o dotace se vždy podává prostřednictvím portálu občana kraje, kde se žadatelé přihlašují jménem a heslem, dále přes státní systém Identita občana, případně nově také prostřednictvím Informačního systému datových schránek. Poslední dva jmenované systémy využívají autorizovaná data. Žadatelé, kteří zvolí tuto cestu přihlášení, nebudou muset řešit podpis žádosti,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

V případě přihlášení pouze pomocí jména a hesla zůstává pro žadatele zachována povinnost elektronického nebo vlastnoručního podpisu. Naopak při přihlášení přes Identitu občana či přes datovou schránku je postup velmi jednoduchý. Stačí žádost vytvořit, připojit požadované přílohy a odeslat. Bližší informace naleznou žadatelé přímo na webových stránkách Karlovarského kraje>>>