Tým kardiologů pod vedením primáře Alexandra Schee provedl první tři operační zákroky novou metodou, kvůli které museli dosud pacienti cestovat mimo kraj. Tato metoda může ochránit některé pacienty před cévní mozkovou příhodou. Jedná se o pacienty s defektní (propustnou) mezisíňovou přepážkou.

Tato přepážka oddělující levou a pravou síň u dvou třetin populace po narození do věku jednoho roku sroste. Ve výjimečných případech, díky vrozené vadě, však ke srůstu nedojde. Poté může v některých situacích krev pronikat z pravé síně do levé. Zatímco krev je z pravé síně přes pravou komoru následně vypuzena do oběhu plic, z levé síně je krev po průniku do levé komory vypuzována do velkého oběhu.

„Malá sraženina, která by nenapáchala žádnou škodu v plicním oběhu, však může napáchat velkou škodu, pokud pronikne do velkého oběhu,“ komentuje lékař Kardiocentra Petr Syrovátka. „Tato sraženina může uzavřít tepnu vedoucí do různých orgánů. Obzvlášť závažné je to pokud tato sraženina uzavře některou z mozkových tepen,“ dodává.

Po uzavření mozkové tepny dojde k mrtvici, tedy ochromení mozkových funkcí té oblasti mozku, kterou zásobuje uzavřená tepna.

„Pacienti s neuzavřenou mezisíňovou přepážkou jsou často identifikováni až po proběhlé mrtvici,“ uvádí primář neurologického oddělení Igor Karpowitcz. Riziko mrtvice u těchto pacientů pak je možné téměř eliminovat implantací occluderu – malého deštníčku, který cestování těmto sraženinám zabrání.

V minulosti bylo nutné provádět uzávěr tohoto defektu kardiochirurgicky s otevřením celého hrudníku. Dnes jsou schopni intervenční kardiologové provést tento uzávěr přes vpich v tříselné žíle při lokální anestezii. Pacient tak může odejít druhý den domů. Bezpečnost a minimální zátěž pacienta (bez nutnosti velké operace) dělá metodu velmi dostupnou a pro pacienty komfortní.

Pokud neurologové nenaleznou jinou přesvědčivou příčinu mrtvice, pátrají takzvaným bubble (bublinovým) testem po komunikaci mezi levou a pravou síní. Kardiologové tuto skutečnost mohou ověřit jícnovým ultrazvukem srdce.

Kardiocentrum v Karlovarské krajské nemocnici je vysoce specializované kardiovaskulární centrum pro dospělé, patřící do sítě kardiocenter v České republice, umožňující ošetření nemocných s kardiovaskulární problematikou dle národního kardiovaskulárního programu.