„Název KARP vznikl v roce 2009, kdy agentura zahájila svou činnost a tehdy odpovídal zaměření a aktivitám, které cílily zejména na podporu podnikatelských subjektů. Tyto se však v průběhu let změnily. Navíc v průběhu let vznikly další organizace, které se primárně orientují právě na podnikatelský sektor, proto je současný název do jisté míry zavádějící,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje Patrik Pizinger.

Změna názvu na Karlovarské inovační centrum odpovídá také primární oblasti, kterou se KARP zabývá, a to jsou inovace a podpora výzkumu a vývoje. „Potřebu nového názvu vnímáme již řadu měsíců. KARP se dlouhodobě věnuje podpoře a zavádění inovací v Karlovarském kraji, a to nejen ve firemním sektoru, ale také ve veřejném a vzdělávacím. Projekty, které agentura realizuje či na kterých se podílí na mezinárodní či národní úrovni, mají vždy nosné téma a tím jsou inovace. Inovace jsou dlouhodobě hlavní profilací agentury. Na základě toho se domníváme, že nový název „Karlovarské inovační centrum“ plně vystihuje zaměření a činnost agentury,“ doplnil ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání Vlastimil Veselý.

Navrhovaný nový název Karlovarské inovační centrum je shodný se strategickým projektem, který připravil kraj ve spolupráci s KARPem a právě agentura bude provozovatelem centra. Sjednocení názvu by tak odpovídalo odborné náplni a vhodný krok by to byl i z hlediska marketingových aktivit. O návrhu změny názvu rozhodne krajské zastupitelstvo.