Dům na Zámeckém vrchu 22 pochází z 19. století a v minulosti v něm mimo jiné sídlilo ředitelství karlovarského muzea. Památkovou ochranu si podle památkářů zaslouží zejména z toho důvodu, že se jedná o téměř nedotčený objekt z období empíru, navíc umístěný v exponovaném místě nad Mlýnskou kolonádou v centru lázeňské zóny Karlových Varů," uvedla mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

Objekt unikl vlně přestaveb na přelomu 19. a 20. století, a jde tedy o unikátní stavbu, zachovávající historický charakter centra města. Ve svém návrhu památkáři označují budovu za unikátně dochovaný doklad empírového období stavební činnosti v Karlových Varech, vyzdvihují nosné konstrukce, materiálovou autenticitu a maximální dochovanost i v některých detailech, jako jsou kachlová kamna, výplně otvorů a podobně.

„Nesporný význam má dům i pro urbanistické souvislosti v samotném srdci lázní a pro dálkové pohledy. Podnět památkářů proto vítáme a má naši plnou podporu," podotkl k iniciativě města a památkářů náměstek primátora města Jiří Klsák.

Objekt vykazuje částečné narušení. V nedávné minulosti bylo řešeno provizorní zajištění některých statických potíží.

Největší poruchy se podle poznatků památkářů projevují v sousedství s přilehlou novostavbou, známky narušení mohou být dány také nedostatečnou údržbou. Objekt je ve vlastnictví soukromého subjektu a není v současné době využíván. Vlastník žádá o jeho demolici.