Lázeňské město Karlovy Vary doplatilo na covidovou pandemii a válku na Ukrajině mnohem více než jiná česká města. Karlovy Vary přišly o ruskou klientelu, která udržovala zdejší lázeňství v chodu. I když mnozí hovoří o tom, že si Karlovy Vary musí najít jiné klienty a musí se začít orientovat na jiné destinace, přesto nyní lázeňské město rozjelo propagační kampaň, která je cílená na Rusy žijící v Německu. Právě oni jsou jediní, kteří Karlovy Vary mohou nyní navštěvovat. Proti ruskojazyčné kampani se ale ostře ohradilo osm karlovarských zastupitelů, kteří žádají její okamžité zastavení.

"Podle našeho mínění může tato reklamní akce v kontextu aktuálního dění způsobit šrámy na domácí i mezinárodní reputaci města, prohloubit negativní stereotypy o něm a ve výsledku zapříčinit přesně opačný efekt, než pro jaký byla pravděpodobně zamýšlena," píše iniciátor otevřeného dopisu primátorce města Andree Pfeffer Ferklové zastupitel Adam Klsák. K výzvě se dále připojili Jindřich Čermák, Petr Kulhánek, Tomáš Mašek, Žaneta Salátová, Michaela Tůmová, Bohdan Vaněk a Oldřich Vastl.

Zmínění zastupitelé jsou totiž názoru, že mnoho Rusů, ať žijí kdekoliv na světě, je pevně spjato se svou domovinou. A v jejich případě je tedy jedno, že jde o Rusy žijící ve Spolkové republice Německo. "Takzvaná speciální operace má statisticky prokazatelně podporu většiny ruského obyvatelstva. Populace ruského původu v evropských zemích, tradičně velmi pevně spjaté s domovinou, proti válce většinově aktivně nevystupuje. Naopak, část v Evropě žijících Rusů pořádá manifestace na podporu ruského režimu či zmírnění sankcí. Je zjevné, že část Rusů pobývajících na území Německa nesdílí evropské hodnoty, hodnoty demokratické společnosti," upozorňují zastupitelé, kteří pevně věří, že Karlovy Vary nechtějí svou budoucnost stavět na takovýchto hostech. "Navíc v momentě, kdy hostíme velké množství válečných uprchlíků z Ukrajiny, se může v krajním případě jednat i o bezpečnostní hrozbu pro tuto velmi zranitelnou skupinu. V neposlední řadě, celá věc může být velmi snadno zneužita ruskou propagandou jako důkaz škodlivosti sankcí," varují.

Jak reaguje Josef Dlohoš, ředitel Infocentra v Karlových Varech, které kampaň v Německu spustilo? Propagace cílená na Rusy žijící v Německu stála město 700 tisíc korun a byla zahájená na začátku letošního listopadu. V reklamě lákající Rusy do Varů se skutečně objevují motta v azbuce. "Infocentrum touto kampaní pouze navázalo na kampaň, kterou vede po celou dobu své činnosti. Po dohodě s hoteliéry z Karlových Varů byl tento segment trhu vyhodnocen jako jeden z důležitých právě pro podporu a nebojím se použít výraz záchranu lázeňství jako takového v největším lázeňském městě. Tato klientela, žijící dlouhou dobu v Západní Evropě, Německu a dalších státech, lázeňský produkt Karlových Varů nejenže velmi dobře zná, ale opakovaně ho jako jedna z mála využívá a delší lázeňské pobyty čerpá," reaguje ředitel Infocentra s tím, že všechny ostatní národnosti využívají v 95 procentech welnessové nabídky místních hotelů a bude podle něho ještě dlouho trvat, než tyto trhy uvyknou a budou osloveny karlovarskou komplexní lázeňskou péčí. "A právě proto byla tato klientela vyhodnocena jako nejvhodnější pro doplnění měnícího se trhu pro naše lázeňské město," vysvětluje.

Zároveň se ohrazuje proti tomu, že by infocentrum a Asociace hotelů a restaurací Karlovarského kraje (AHR) jakkoliv podporovaly válčící Rusko, které vede „speciální operaci denacifikace“ na území svrchovaného státu Ukrajina.

Jenomže právě šéf AHR Jan Kronika už na konci letošního února pro Deník v reakci na to, že Karlovy Vary budou muset kvůli ruské agresi najít jinou zahraniční klientelu, uvedl: "Západ Putina k tomu sám dohnal a on se jen brání. Ano, je pravda, že tato situace komplikuje stav s naší klientelou a budeme se muset obrátit na jiné trhy než ruské, ale to už jsme začali. Budeme dělat vše pro to, abychom klientelu po covidu našli." Redakci ale nyní nebral telefon.

"Tuto kampaň pořádá Infocentrum města na žádost Asociace hotelů a restaurací. Uvedená klientela je zaměřená na lázeňské pobyty, je zvyklá trávit ve městě několik týdnů a čerpat komplexní lázeňskou péči. Jedná se o německé občany, kteří mluví rusky. Žijí v Německu několik let a do Karlových Varů jezdí opakovaně. Proto se tuto klientelu snažíme oslovit. Události posledních let bohužel vedly k tomu, že do Karlových Varů přijíždí lidé na krátkodobější pobyty, což vede k tomu, že naše lázeňské kapacity nejsou zcela využívány. Karlovy Vary jsou památkou UNESCO právě kvůli svému lázeňství, a my se pro něj snažíme v současné složité době najít klientelu. Pokud nebude hostů, kteří by naše lázně využívali, skončí lázeňství jako takové. Danou kampaní se Infocentrum města připojilo ke kampani, kterou již několik měsíců vede také Živý kraj," říká karlovarská primátorka.

"Pro demokraticky smýšlející lidi a národy je tato kampaň spíše ostudou a domnívám se, že nám k dobré reputaci města nepomůže. Snažíme se zbavit nálepky ruského města, a toto určitě není ten správný krok," komentuje situaci pro Deník zastupitel Klsák, který je názoru, že především místní podnikatelé by si měli co nejdříve uvědomit, že přišel čas na transformaci a změnu. "Proč by město mělo pomáhat těm, kteří to odmítají? Čím dříve k tomu přistoupí, tím lépe pro ně," dodává zastupitel.

Podle ředitele infocentra má zmíněná kampaň skončit v březnu. V rámci další kampaně 2023 na ni má navázat další aktivita. "Kampaně v roce 2023 budou samozřejmě namířené jak na domácí cestovní ruch, tak na Německo, ale i anglicky hovořící země, jako je Velká Británie a USA. Struktura hostů v Karlových Varech se rapidně mění a my musíme být více vidět v zahraničí. Jen prostředky, které máme k dispozici, tomu úplně neodpovídají," uzavírá Dlohoš.

Otevřené dopisy

Výzva k ukončení ruskojazyčné kampaně v Německu Vážená paní primátorko,

jakožto zastupitelé a zastupitelky Karlových Varů Vás žádáme, aby Infocentrum města s okamžitou platností ukončilo ruskojazyčnou kampaň ve Spolkové republice Německo. Podle našeho mínění může tato reklamní akce v kontextu aktuálního dění způsobit šrámy na domácí i mezinárodní reputaci města, prohloubit negativní stereotypy o něm a ve výsledku zapříčinit přesně opačný efekt, než pro jaký byla pravděpodobně zamýšlena.

Jistě víte, že Ruská federace v současné chvíli vede agresivní a neomluvitelnou válečnou kampaň vůči svobodné a demokratické Ukrajině. Takzvaná "speciální operace" má statisticky prokazatelné podporu většiny ruského obyvatelstva. Populace ruského původu v evropských zemích, tradičně velmi pevně spjaté s domovinou, proti válce většinově aktivně nevystupují (čest statečným výjimkám), a naopak, část v Evropě žijících Rusů pořádá manifestace na podporu ruského režimu či zmírnění sankcí. Za zmínku stojí nedávný případ ruskojazyčné influencerky, která byla vyhoštěna z Německa kvůli šikaně ukrajinských uprchlic zveřejněné na sociálních sítích. Je zjevné, že část Rusů pobývajících na území Německa nesdílí evropské hodnoty, hodnoty demokratické společnosti. Pevně věříme, že Karlovy Vary nechtějí svou budoucnost stavět na takovýchto hostech. Navíc v momentě, kdy hostíme velké množství válečných uprchlíků z Ukrajiny, se může v krajním případě jednat i o bezpečnostní hrozbu pro tuto velmi zranitelnou skupinu. V neposlední řadě, celá věc může být velmi snadno zneužita ruskou propagandou jako důkaz škodlivosti sankcí.

V žádném případě se nechceme dopouštět paušalizace či předsudků, Karlovy Vary byly vždy kosmopolitním městem, a právě tuto otevřenost si všichni přejeme zachovat. Zároveň ale odmítáme, aby rezignovaly na morální hodnoty evropského prostoru, ve kterém se nacházejí, a jehož chtějí být lázeňskou metropolí číslo jedna. Nastalá situace nám dává šanci získat nové či ztracené trhy, zaměřit se primárně na domácí klientelu a klientelu ze zemí, které jsou demokratickému Česku a Evropě hodnotově blízké. Stejně tak se naše město může stát bezpečným přístavem svobodně smýšlejících lidí z celého světa (včetně Ruska) — aby to ale bylo možné, musíme se smířit s objektivním faktem, že masivní turistický ruch z totalitní (a dnes již oficiálně i teroristické) Ruské federace do Evropy skončil. A pro Karlovy Vary není v dlouhodobém horizontu žádoucí na něj s nostalgií vzpomínat.

S pozdravem a díky za porozumění, Adam Klsák, zastupitel města  a dále podepsaní,
Jindřich Čermák, člen Rady Karlovarského, kraje zastupitel města
Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje, zastupitel města
Tomáš Mašek, zastupitel města
Žaneta Salátová, zastupitelka města
Michaela Tůmová, zastupitelka města
Bohdan Vaněk, zastupitel města
Oldřich Vastl, zastupitel města 
V Karlových Varech 5. 12. 2022

Vážená paní primátorko, vážení zastupitelé
dovolte nám se v krátkosti vyjádřit k zaslané „Výzvě k ukončení ruskojazyčné kampaně v Německu“, kterou sepsal Adam Klsák a jsou pod ní podepsáni další zastupitelé Karlových Varů ze dne 5.12.2022

ICKV touto kampaní pouze navázalo na kampaň, kterou vede po celou dobu své činnosti. Po dohodě s hoteliéry z Karlových Varů byl tento segment trhu vyhodnocen jako jeden z důležitých právě pro podporu a nebojím se použít výraz záchranu lázeňství jako takového v největším lázeňském městě. Tato klientela, žijící dlouhou dobu v Západní Evropě, Německu a dalších státech, lázeňský produkt Karlových Varů nejenže velmi dobře zná, ale opakovaně ho jako jedna z mála využívá a delší lázeňské pobyty zde čerpá. Všechny ostatní národnosti od Němců počínaje, u Britů a Američanů konče, využívají v 95% welnessové nabídky místních hotelů a bude ještě dlouho trvat než tyto trhy uvyknou a budou osloveny naší komplexní lázeňskou péčí, tak jak ji známe a tak jak ji budeme nabízet v příštích letech. Třeba i modernizovanou s důrazem na prevenci nebo s jiným zaměřením, například na respirační nebo postkovidovidové syndromy. A právě proto byla tato klientela vyhodnocena jako nejvhodnější jako doplnění toho měnícího se trhu pro naše lázeňské město.

Infocentrum města Karlovy Vary a Asociace Hotelů a Restaurací, sekce Karlovarského Kraje se zcela striktně distancuje od jakékoliv podpory válčícímu Rusku, které vede „speciální operaci denacifikace“ na území svrchovaného státu Ukrajina. Hotely jsou tomu zářným příkladem, když na začátku migrační krize poskytly zcela nezištně lůžkoviny, prostředky osobní hygieny, prádlo a další právě na podporu ukrajinským uprchlíkům na našem území. Poskytovali také za zcela minimálních refundací ubytování se stravou pro ukrajinské uprchlíky, i přesto, že všechny byla velmi ekonomicky zasaženy covidovými sankcemi.

Kampaň jako taková, je šířena pouze do zařízení, která jsou nativně nastavená v ruském jazyce. Využíváme pouze on-line nástroje, které tuto filtraci umožňují a kampaň je tak striktně šířená pouze k úzkému okruhu případných zájemců a potencionálních hostů. Tato ruskojazyčná kampaň navazuje na ruskojazyčnou kampaň Destinační Agentury Živý kraj, která je vedena bez přerušení od začátku roku na velmi podobné trhy a do států SNS. Nelze tedy jakkoliv spojovat kampaň striktně cílenou s jakoukoliv podporou autoritářskému režimu Vladimíra Putina. Toto striktně odmítáme a tento výklad považujme za desinterpretaci a zbytečné vyvolávání domnělých kauz.

Velmi děkuji za podporu a pochopení Josef Dlohoš, ředitel ICKV ops