Město Karlovy Vary by se mělo v budoucnu při realizace dalších zakázek řídit takzvaným Manuálem veřejných prostranství. Tento dokument totiž na svém posledním jednání, které se konalo v úterý 22. června, schválili karlovarští zastupitelé. Výjimečně se na něm shodli napříč politickým spektrem, a jak vládnoucí koalice tak i opozice nešetřily na zhotovitele chválou.

Materiál zpracovala pro město firma MCA Atelier za celkem 660 tisíc korun. "Manuál je velmi interaktivní. Nejsou v něm konkrétní návrhy, ale možné směry, kterými by se mělo město ubírat, dá se aplikovat na konkrétní projekty. Obsahuje dvě základní části, a to nazvané Kam jdete a Jak tam dojít," informovala zpracovatelka Pavla Melková z firmy MCA Atelier.

Podle ní díky tomuto dokumentu může vedení města při svých záměrech více komunikovat s veřejností, které se veřejná prostranství bezpodmínečně týkají. Díky němu může lépe také stanovit konkrétní cíle. "V podkladech jsme vytipovali i místa, která jsou na tom v Karlových Varech velmi špatně," konstatovala Melková.

Hlavní část je rozdělena do pěti oblastí - Vary zdravé, Vary propojené, Vary přátelské, Vary prosperující a Vary kulturní. Jednotlivé oblasti se podle Málkové prolínají. "Témata jsou dále rozdělena i místopisně a myslíme v nich na všechny části Karlových Varů, tedy i na sídliště," pokračovala zpracovatelka.

Velkým tématem v dokumentu je také síť cest, které by měly být kvalitní, a to nejen ve městě, ale i v přírodě. Například v lázeňských lesích. Zpracovatelé se v manuálu zaobírají i myšlenkou jejich propojení a také konkrétními případy, třeba jak se dostat z vlakového nádraží.

"Manuál je vodítkem i pro to, jak pracovat ve městě se zelení, jak s jednotlivými povrchy, jak dopravou i reklamou. Domníváme se, že může být dobrým argumentem při jednáních o různých dotacích, protože na základě tohoto dokumentu může město říci, že má opravdu smysl danou investici dělat," dodala.

Náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO) připomněl, že z pracovní verze tohoto manuálu vycházelo město už vloni, kdy řešilo generel veřejného osvětlení. "Myslím si, že máme konečně dokument, na který bychom mohli navazovat," reagoval Josef Janů (Piráti). "Dokument není jen megalomanský. Naopak si uvědomuje, že město nemá nyní příliš peněz, a proto navrhuje jen dílčí věci," konstatovala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). "Rozsahem tohoto dokumentu se už konečně může přiblížit k pražským materiálům. Díky němu by mělo dojít ke zkvalitnění veřejných prostorů a ke stanovení priorit, co teď a co může počkat. Hrozně moc si tohoto dokumentu vážím," kvitoval Jiří Klsák (KOA). "Jsem rád, že tento manuál máme a že ať bude na radnici sedět kdokoliv, bude se ho držet," poznamenal Jindřich Čermák (Piráti). A náměstek Trtek doplnil: "Škoda jen, že jsme ho už neměli před deseti lety."