Celá zhruba půl kilometru dlouhá trasa je už dokončená včetně mostu přes Chodovský potok. Na něj zbývá jen položit desky, ale tento úsek lze bez větších problémů objet po provizorní komunikaci. Což už řada cyklistů vyzkoušela, přestože cyklostezka ještě oficiálně otevřená není. Nyní se chystají další úseky ke Svatošským skalám.