Termín karlovarská losovačka je spojený s výběrem stavební firmy pro výstavbu multifunkční KV areny v roce 2007. Organizátor soutěže vybíral dvě z firem včetně vítěze z uzavřeného osudí několik desítek sekund, zatímco ostatní lístky vytáhl podstatně rychleji. Losující to komentoval tak, že jsou lístky slepené, a nemůže je proto v osudí oddělit. Všemu přihlížela notářka, kterou mužovo počínání rozesmálo.

Město už kvůli losování dostalo dvě půlmilionové pokuty od antimonopolního úřadu. Případné vracení dotace a placení penále ale zasáhne Karlovy Vary mnohem citelněji. Městský rozpočet má kolem 1,3 miliardy korun, z toho ale není možné použít zhruba 700 milionů, které jsou na platy a další nezbytné výdaje. Ušetřit tak město podle MfD může při odložení oprav několik málo milionů, ale v žádném případě ne stovky.

"Při přípravě rozpočtu jsme se tento týden dozvěděli, že finanční úřad dotaci kontroloval. A protože peníze nebyly vynaloženy transparentně, což už antimonopolní úřad zjistil opakovaně, tak město musí dotaci vrátit. Spolu s penále je to pořádný zásek do městského rozpočtu," řekl deníku člen finančního výboru při zastupitelstvu Jaroslav Fujdiar.

Jak vnímá tento problém karlovarský primátor Petr Kulhánek?

„Na základě losovačky při stavbě KV Areny uložil Úřad na ochranu hospodářské soutěže městu za porušení zákona pokutu 500 tisíc korun. Při stavbě KV Areny došlo při změnách stavby z pohledu antimonopolního úřadu k dalšímu porušení a tak udělil městu druhou pokutu ve výši 500 tisíc. Tyto dva závěry úřadu byly podnětem pro finanční úřad ke kontrole použití státní dotace na stavbu KV Areny ve výši 156 milionů korun," uvedl Kulhánek.
A pokračuje: „Tato kontrola na základě závěrů antimonopolního úřadu konstatuje, že došlo v roce 2008 k porušení zákona a město by tak mělo státní dotaci vrátit, společně s vyměřeným penále také ve výši 156 milionů korun. Proti tomuto závěru podalo město odvolání a nyní má Generální finanční ředitelství půl roku na jeho posouzení," poznamenal primátor.
Podle Kulhánka lze sledovat určitou analogii s případem Bytového družstva Stará Role před několika lety, kdy město také čelilo sankci okolo 150 milionu korun za nesprávně použitou dotaci na výstavbu domů v minulosti. Sankci se ovšem podařilo jednáním a argumentací eliminovat prakticky do nuly.
„Vývoj se do budoucna může ubírat několika směry, pokud by došlo k pravomocnému vyměření sankce v nějaké výši, je třeba mít také na paměti spor, který v souvislosti s výstavbou KV Areny v současnosti vedeme o neplatnosti smlouvy o dílo. Návazně také uplatňujeme nárok na vydání bezdůvodného obohacení při realizaci stavby, který se podle znaleckého posudku pohybuje na úrovni prvních stovek milionů korun. Případná sankce tak může být v budoucnu také hrazena z výsledku tohoto sporu," konstatoval primátor.
A dodal, že závěrem je třeba připomenout, že se celá záležitost váže k roku 2008 a k předchozí městské vládě. „Současné vedení města tak celé toto volební období řeší pochybení ve spojitosti s KV Arenou, která vznikla před jeho nástupem na karlovarskou radnici, přičemž se intenzivně snažíme o minimalizaci negativních dopadů mnoho let starých chyb na ekonomiku města," uvedl Kulhánek.