„Přestože byla lázeňská sezona zahájena už minulý týden a radnice měla celé jaro na úklid města, není to zatím nijak moc vidět. O běžném životě ´obyčejných´ Karlovaráků ani nemluvě,“ stěžuje si hlavně na nepořádek na veřejných prostranstvích Svatava Bílková z Karlových Varů.

Podle mluvčího karlovarského magistrátu Jakuba Kaválka se úklid města provádí podle smlouvy s dodavatelskou firmou podle přesného harmogramu podle zimní i letní úklidové strategie. Každá z nich má svá pravidla a strategii, patří do ní úklid komunikací, čištění chodníků, likvidace černých skládek a podobně. „Vše probíhá pod kontrolou technického odboru radnice a přijímáme i podněty od občanů. Ti si podrobný rozpis úklidu města mohou přečíst na internetových stránkách města,“ říká mluvčí Kaválek. Celkové náklady na údržbu stojí radnici ročně kolem 25 milionů korun.

„Věc je spravedlivé vidět i z druhé strany. Dokud lidé nebou ochotni sami udržovat pořádek a naopak rozšiřovat neustále počet černých skládek, a to i u kontejnerů na separovaný odpad, asi by nepomohl ani úklid 24 hodn denně, 365 dní v roce. Stačí se jít podívat například na některé vnitřní dvorky v Rybářích, ale i jinam,“ dodává Gustav Bendl z Karlových Varů.