„Tím, jak se zpřísňují pravidla pro nakládání s odpady, se stále více komodit musí třídit. Výrazně se tak zužuje škála odpadů, které do velkoobjemových kontejnerů můžeme od obyvatel města přijmout. Touto službou je zbavíme například starého čalouněného nábytku, koberců, lina a podobně. Do kontejnerů už ale nemohou lidé odhodit například kovy, plasty, vyřazené elektro, bioodpad, dokonce ani dřevní odpad. Ve spolupráci s Lázeňskými lesy a parky Karlovy Vary ale v tomto případě umíme občanům vyjít vstříc. Pokud tedy přivezou například starou skříň nebo postel, převezmeme ji, zajistíme odvoz na sběrný dvůr a následnou likvidaci,“ vysvětluje radní Petr Bursík.

Velkoobjemové kontejnery budou do jednotlivých městských čtvrtí na obvyklá stanoviště rozmisťovány o sobotách od 20. dubna do 11. května. Podobně jako v předchozích letech budou k dispozici vždy od 8 do 15 hodin. Pokud budou v průběhu dne naplněny, poskytovatel služby zajistí jejich vyvezení a opětovné přistavení.

Úterní duha nad Lázeňským sanatoriem Thermal.
Počasí čaruje i ve Varech. Víkendová vedra může ale zhatit písek ze Sahary

Pro občany Karlových Varů je tato služba zdarma, město za ni ale zaplatí zhruba milion korun. „Náklady na tuto formu svozu odpadu jsou vysoké, rostou stále více, ale zároveň má svoz stále menší efekt, protože se za poslední roky opravdu výrazně zpřísnila pravidla. Asi bude na zvážení, zda v této akci pokračovat i nadále. Občané sice nic neplatí, na druhou stranu ale výrazně odčerpává prostředky z rozpočtu města,“ upřesňuje Petr Bursík. V loňském roce bylo ve městě rozmístěno 83 kontejnerů, obyvatelé do nich odložili 63 tun odpadu a město za službu a skládkovné zaplatilo 730 tisíc korun.

Alternativou k jednorázovému svozu objemného odpadu je odpadové taxi, které provozuje městská organizace Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary. K dispozici je po celý rok. „Tuto službu bych určitě upřednostnil a obyvatelům města doporučil. Je sice zpoplatněná, ale město ji částečně dotuje a uživatelé tak platí necelou polovinu skutečných nákladů. Cena 150 korun za metr krychlový odvezeného odpadu je jistě přijatelná cena a lidem odpadá nutnost odpad naložit a dopravit na stanoviště kontejnerů. V tomto případě odpad jen připraví před dům, kde ho zaměstnanci našich lázeňských lesů a parků naloží a odvezou. Benefitem je možnost zvolit si termín podle svých potřeb,“ uzavírá radní města Petr Bursík. Harmonogram svozu objemného odpadu je na webu Magistrátu města Karlovy Vary - https://mmkv.cz/cs/harmonogram-rozmisteni-vok-duben-kveten-2024.

Co lze dát do velkoobjemového kontejneru: běžné vybavení domácností, například čalouněný nábytek, koberce, lino, obrazy apod. V rámci svozu je možné vedle kontejneru odložit i dřevní odpad, například sloupky, trámy, povrchově neupravené dřevo ze střešních krovů, palety bez nečištění, dřevotřískové desky, regály, komody, kuchyňský nábytek, nábytek z masivu, OSB desky, plovoucí dřevěné podlahy.

Co nelze dát do velkoobjemového kontejneru: pneumatiky, nebezpečné odpady, jako jsou barvy, oleje, autobaterie a podobně, vyřazené elektrozařízení, tedy lednice, pračky, TV, PC, monitory, zářivky a podobně, bioodpady, stavební a demoliční odpad ani dřevní odpad vhodný k recyklaci. Dřevní odpad odebere městská organizace Lázeňské lesy a parky Kalovy Vary, takž v rámci svozu je možné vedle kontejneru odložit i dřevní odpad, například sloupky, trámy, povrchově neupravené dřevo ze střešních krovů, palety bez nečištění, dřevotřískové desky, regály, komody, kuchyňský nábytek, nábytek z masivu, OSB desky, plovoucí dřevěné podlahy.