Lázeňské Karlovy Vary vstoupily do UNESCO. Zatím ale nemají dostatek parkovacích ploch jak pro místní obyvatele, tak pro současné i budoucí turisty. Vedení radnice si je toho dobře vědomo, a proto má vytipované lokality, kde by parkoviště mohla stát. Cílem magistrátu navíc je, aby se nacházela spíše na okraji města, odkud by se pak turisté do centra dopravovali autobusy. Má to ale jeden velký háček, Karlovy Vary na ně nemají v současnosti dostatek peněz.

Jak pro Deník uvedl radní pro oblast dopravy Martin Dušek, parkovací místa by měla vycházet už ze zpracovaného takzvaného Generelu dopravy, strategického dokumentu, který vznikl na konci loňského roku. "V něm jsou už zapracované tři městské části, na ostatní se ještě čeká. Podstatným faktem v této problematice je, že doprava by se následně neměla přesunout jinam, protože pak by došlo k dominovému efektu. Nemůžeme to řešit nárazově, protože by to mělo zásadní následky," upozornil radní Dušek.

Mezi vytipované městské části tak zatím patří Drahovice, Tuhnice a Rybáře. V Tuhnicích jde především o areál Kattenback poblíž někdejší restaurace Stadion a kruhového objezdu, na nějž se napojuje Tuhnický most. Tam už město navíc uvažuje i o novém sídle pro městskou policii. Tento návrh jako jednu z variant mimochodem nejvíce prosazuje i velitel strážníků Marcel Vlasák. "Konkrétně v této části počítáme buď s parkovacím domem, a nebo podzemními garážemi. V úvahu by přicházela i lokalita Lordship. Otázkou je, zda by na to vlastník přistoupil," poznamenal Dušek.

V Drahovicích uvažuje město o zřízení parkoviště na současné parkovací ploše u ulice Polské, tedy před hotelem Marttel. "Toto místo je už navrženo jako odstavné parkoviště v souvislosti s UNESCO. Mělo by sloužit jak pro autobusovou dopravu, tak i pro individuální. Parkoviště je navíc v majetku města. Kapacitně by mělo stačit, aby nedošlo k případné dopravní kolizi," pokračoval karlovarský radní pro oblast dopravy.

Nejvíce problémovou městskou částí ze zmíněných tří jsou Rybáře, kde nejsou v podstatě žádné volné plochy. Jedna se tam ale ještě najde. "Uvažujeme o zřízení parkoviště na zeleném prostranství mezi Chebským mostem a magistrátem II, který se nachází u průtahu. Toto místo je ideální i proto, že je z něho vzdálenost do centra velmi dobrá," upřesnil.

Na všechny tři lokality si město nechává v současné době zpracovávat objemovou studii, kterou dostala za úkol kancelář architektury města. "Kdy by mohlo dojít na samotnou realizaci? Na to se těžko odpovídá. Příslušné dotace na to nejsou. Přiznávám, že je to poněkud problém, protože město nemá financí nazbyt. A je třeba opravdu nyní řešit priority. Těmi jsou i mosty," uzavřel radní Dušek.