Po pondělním zasedání rady města je navíc jasné, že Karel Fiala končí jako ředitel Základní školy Poštovní v Tuhnicích a naopak ředitelem Základní školy Krušnohorská na Růžovém Vrchu zůstává Josef Šrámek. Jak už Deník informoval, oba jmenovaní absolvovali výběrové řízení a následné konkurzy už podruhé za sebou, protože do toho prvního se přihlásili jen sami a vedení město je nechtělo ve funkcích potvrdit, ačkoliv pro komise byli vhodnými kandidáty. Řízení se tak muselo opakovat s odůvodněním, že vedení radnice chce mít více možností na výběr.

„Ve dvou konkursech vyhlášených znovu pro nedostatek uchazečů rada rozhodla dne 17. června. Na Základní škole Krušnohorská jmenovala dosavadního ředitele jako jediného kandidáta poté, co druhý uchazeč z konkursu odstoupil. Na Základní škole Poštovní rada jmenovala novým ředitelem dosavadního zástupce ředitele, kterým je Marcel Bizoň,“ informoval ještě před jednáním zastupitelstva mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Zastupitel Tomáš Mašek (KOA) vyčetl radním, že celý průběh byl pro Fialu a Šrámka dehonestující. „Nechápu, proč jste konkurzy nezrušili okamžitě, když se do nich přihlásili jen stávající ředitelé. Pro Deník jste pane náměstku Dušku například uvedl, že konkurzní komise posuzovala jen pedagogické předpoklady, a to není pravda. Veřejnost jste ne zcela pravdivě informoval i v dalších záležitostech,“ kritizoval konkurzy Mašek.

Na to Dušek uvedl, že informace Deník zkreslil. Zmiňované pasáže ovšem poskytl náměstek na videozáznam, který redakce zveřejnila v neupravené a tedy původní verzi. Během debaty vyplynulo na povrch, že za poslední měsíce řešil ohledně fungování školy v Tuhnicích dva anonymy. Opozice se podivila, že se jimi vedení města vůbec zabývalo. „První anonym přišel vloni v dubnu, před koncem roku pak přišel druhý. A podněty v nich byly tak závažné, že jsme anonymy zařadili do spisu,“ reagoval náměstek primátorky. „Mně přijde hodně nestandardní, že se zabýváte anonymy, stejně jako fakt, že školu v Tuhnicích před konkurzy dvakrát navštívila paní primátorka,“ ohradila se zastupitelka Michaela Tůmová (KOA).

Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové byla pro vedení města velmi podstatná připravená koncepce. „A pan Fiala předložil stejnou jako před šesti lety. Já nechci mít ředitele, který udělá „ctrl a“ a „ctrl v“. Já chci mít ředitele, kteří mají novou koncepci. A dost mě překvapilo, že si komise jeho koncepci z roku 2018 nevytáhla,“ prohlásila Pfeffer Ferklová.

„Měli bychom věci nazývat pravými jmény. Z toho celého jednání mám pocit, že vy ty věci děláte, protože můžete. Není to nejen bezprecedentní, ale je to také prezentace typické arogance moci. Vy jste nejmenovali nejlepší kandidáty, ale ty, kteří se vám hodí, kteří jsou pro vás z politického hlediska ti nejlepší. Měli jste dva odborné orgány, dvě odborné komise, které vám vybraly ty nejlepší kandidáty, ale vy jste rozporu s jejich doporučením zvolili ty, kteří pro vás jsou nejhodnějšími vhodnými politickými kandidáty,“ vmetl vedení města zastupitel Adam Klsák (KOA). Primátorka se zásadně proti tomu ohradila, podle ní nebyli zvolení ředitelé rozhodně vybíráni podle politických sympatií.

Opozice chtěla odvolat náměstka Duška kvůli školám. Fiala končí, Šrámek zůstává | Video: Kopecká Jana