„Koncepci nechalo po vzájemné dohodě s radou měst zpracovat představenstvo Karlovarské teplárenské, která má tuto firmu od města v pronájmu do konce roku 2022. Jedná se o odrazový dokument, kterým zahajujeme proces přípravy na budoucí řešení zásobování našeho města teplem v době 'pouhelné',“ uvedl náměstek Tomáš Trtek (ANO). Návrhy se budou zastupitelé zabývat na svém jednání 23. června. „V rámci dané prezentace budou zpracovatelem koncepce představeny klíčové vstupy pro tvorbu koncepce, rozhodovací faktory pro návrh variant řešení a vyhodnocení variant koncepce. Prezentovaný materiál nebude poskytnut účastníkům předem, jedná se o značně odbornou záležitost. Vyžaduje odborný komentář zpracovatele. Předejdeme tím možným zkreslením, nepochopením či nepodloženým předčasným výkladům nebo závěrům,“ zdůraznil Trtek.