Slavnostního rozsvícení se ujala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová, účastnili se ho ale všichni představitelé vedení města. Vánočnímu stromu stejně jako všem přítomným navíc požehnal emeritní biskup František Radkovský.