Přestože koaliční jednání v Karlových Varech uvízla na mrtvém bodě a část koaličních zastupitelů nechce spolupracovat s občanskými demokraty, byla to právě ODS, která včera pomohla schválit rozpočet města pro příští rok. Proti byli pouze sociální demokraté a část komunistických zastupitelů.

Rozpočet Karlových Varů počítá s příjmy ve výši 1,146 miliard. „Celkové výdaje jsou plánovány na 1,717 miliard. Diference mezi příjmy a výdaji je tak 571 milionů korun. Nejde však o skutečný schodek rozpočtu,” vysvětlil primátor Petr Kulhánek (KOA). Tento rozdíl podle něj zahrnuje také prostředky na předfinancování investičních akcí kofinancovaných z evropských fondů, které se zase do rozpočtu vrátí. „Jde o 261 milionů korun a schodek také zahrnuje dofakturaci akcí realizovaných z rozpočtu roku 2011 ve výši 210 milionů. Faktický schodek rozpočtu je tak těsně pod hranicí 100 milionů korun,” uvedl primátor.

V roce 2010 byl plánovaný schodek města ve výši 250 milionů, v letošním roce 190 milionů. „Výše schodku pro příští rok, tedy 99,82 milionu korun, tak koresponduje s naším cílem, což je vyrovnaný městský rozpočet v roce 2014,” dodal Kulhánek. V příštím roce chtějí Karlovy Vary proinvestovat 671 milionů korun. „Jedná se o čtyřicet procent rozpočtu. Tento poměr investic k běžným výdajům je vysoko nad poměry jiných měst v republice,” konstatoval primátor. Největšími položkami jsou investice v rámci projektu Integrovaného plánu rozvoje města. Bazén za 180 milionů, revitalizace veřejných prostor ve Staré Roli za 24,5 milionu a projekt metropolitní sítě a digitalizace agend, který z pětaosmdesáti procent bude hrazen z prostředků EU. Celkem jde o 56 milionů. Za rekonstrukci Drahomířina a Mattoniho nábřeží zaplatí město 25,4 milionu a čtyřicet milionů činí podíl města na revitalizaci Císařských lázní. Přestože se Karlovy Vary snaží v běžných výdajích šetřit a snižují je někde až o deset procent, příspěvky pro kulturu a sport kráceny nebyly, a podpora těchto aktivit tak zůstává na úrovni letošního roku. Pozornost města je také věnována budovám základních a mateřských škol.

U odboru rozvoje a investic jsou zahrnuty další významné investiční akce příštího roku. Peníze hodlá město vložit do oprav ulic, a to i v okolních čtvrtích Karlových Varů.

Investice jsou naplánovány také v Lázeňských lesích. A to na projekt Linhart za 24 milionů, pro který byla schválena evropská podpora a podíl města činí pouze deset procent, tedy 2,4 milionu.

„Bude pořízena manipulační a zkracovací linka, která pomůže zvýšit ekonomickou soběstačnost podniku. Investovat budeme i do částečné rekonstrukce haly Vřídelní kolonády a do zastaralého monitorovacího systému měření,” uvedl primátor.

OTÁZKA PRO:

Richarda Ullische, předsedu zastupitelského klubu ČSSD

Na včerejším zastupitelstvu se sociální demokraté postavili proti navrhovanému rozpočtu města pro příští rok. Mohl byste tento postoj zdůvodnit? Co vám na rozpočtu nejvíce vadí?

Podle ČSSD bere Kulhánkův rozpočet lidem peníze z kapes.
Předsednictvo městské ČSSD s politováním konstatovalo, že primátor města odmítl odložení jednání zastupitelstva z důvodu nestability politické situace ve městě Karlovy Vary. Kulhánek předložil návrh rozpočtu města na rok 2012, a to bez transparentní politické a ekonomické odpovědnosti. Rozpočet města, který byl dnes schválen, popírá princip solidarity. Chudí doplácí na bohaté a jasným příkladem je zdražení poplatku za psa lidem v panelácích a zlevnění pro lidi v luxusních vilách. Schválený rozpočet bude zdražovat život Karlovaráků. Kulhánkova neznámá koalice utrácí našetřené finanční prostředky města z let minulých. Z lidí tahá peníze formou zdražení nájemného v městských bytech, předplatného časových jízdenek a nijak nepodporuje místní podnikatele a nevytváří pracovní místa pro lidi. Vedení města nešetří!