Nepříznivá finanční situace, do níž se kvůli koronavirové pandemii dostaly také Karlovy Vary, nedává prostor na příliš velké utrácení. Podle toho vypadá i návrh rozpočtu na příští rok, který schválil nejen finanční výbor, ale i rada města Karlovy Vary. V úterý 7. prosince ho budou schvalovat zastupitelé.

"Návrh rozpočtu jsme sestavili tak, aby odrážel finanční situaci města. Podobně jako v letošním roce jsme navrhujeme pro příští rok ponížení veškerých nákladů o pět procent," uvedl radní Martin Dušek (ANO).

Předpokládané příjmy Karlových Varů pro příští rok jsou 1,165 miliardy korun, výdaje pak 1,470 miliardy. Rozdíl ve výši téměř 300 milionů řeší město bankovními půjčkami. "V běžných výdajích výdajích počítáme s částkou 1,063 miliardy, kapitálové činí 406 milionů," upřesnil Dušek. Na investice má například odbor investic vyčleněno necelých 230 milionů korun, s dalšími kapitálovými výdaji počítají i další odbory magistrátu - například u odboru majetku města jde o přibližně 103 milionů na investice do budov, sportovišť či areálů.

Vodovod. Ilustrační foto.
Úspěch Stružné? Po letech odbočka z problematické D6 na Žalmanov

Podle náměstka primátorky Josefa Kopfsteina (Karlovaráci) bude jednou z největších investic v příštím roce rekonstrukce Vřídla, sanace svahu nad Thermalem a také projekt Náplavky podél řeky Ohře v Tuhnicích. Město také počítá s rekonstrukcí Festivalového mostu za 35,3 milionu či se sanací svahů v ulici Slovanská za 13 milionů. I když Karlovy Vary šetří, neopominou ani investice do školství. Například na výměnu oken na Základní škole Truhlářská mají v rozpočtu vyčleněno 24,5 milionu korun.

Karlovy Vary je turistické město a z turismu mají značnou část příjmů. Právě úbytek turistů je ve ztrátách ale nejmarkantnější. "Nejvyšší propad stále vidíme v poplatcích - lázeňském i na vjezdu do lázeňského území," konstatoval Dušek.

Ilustrační foto.
Jízdné v Karlovarském kraji podraží, může jít až o 10 procent

Už dnes je proto jasné, že na řadu věcí městu nezbydou peníze. Odkládá se tak například rekonstrukce areálu Rudé hvězdy v horní části Tuhnic. "Nesehnali jsme dotaci. Neznamená to ale, že bychom od toho chtěli zcela upustit. Některé investice do sportu zkrátka ale příští rok nepřipadají v úvahu. To se snad netýká plánované rekonstrukce stadionu AC Start. Jednal jsem s předsedou atletického svazu a mám od něj příslib, že nám pomůže v získání dotace na tuto akci," poznamenal Kopfstein s tím, že i když město šetří, nemělo by to mít zásadní vliv na chod města.

Zatím tak podle radního Duška zřejmě nehrozí navyšování cen jízdného v městské hromadné dopravě. "Pan jednatel Siřínek zaslouží pochvalu, protože se mu podařilo vytendrovat od plynárenské společnosti ceny, které jsou ještě nižší než v letošním roce," doplnil Dušek.