Jak se zdá, jednání nyní nabrala konečně patřičnou dimenzi, o čemž svědčí i dokončování územní studie, kterou dostala za úkol zpracovat Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM).

Studii už měla schvalovat rada města, ale nestalo se tak. „Materiál jsme stáhli, protože ho chceme ještě projednat s opozicí. Až pak půjde do zastupitelstva,“ vysvětlil náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci).

Pozemky mezi Západní ulicí a Náplavkou vlastní v současnosti tři subjekty – město Karlovy Vary, firma Gamma Property, dceřiná společnost anglického developera Lordship, a Správa železnic (SŽ). Především na shodě prvních dvou jmenovaných závisí budoucnost celé této lokality. Do budoucna tam mají totiž působit jen ony dva. „Od Správy železnic máme už souhlas, že jsou připraveni převést své pozemky do majetku města,“ poznamenal náměstek Vaněk, který dodal, že Gamma Property už studii viděla a měla k ní určité připomínky. Ty nyní KAM zapracovává.

Součástí převodu majetku SŽ do vlastnictví města je i objekt Dolního nádraží, kde mají Karlovy Vary nyní minoritní podíl. Podmínkou převodu bude, že po dobu pětadvaceti let nebude budova sloužit jiným účelům. Tu ale čeká za pár let demolice. „Objekt začíná mít problémy a investovat do něj nemá smysl. Jde o horizont šesti až deseti let, kdy doslouží. Už nyní pracujeme tedy na té verzi, že za pár let půjde budova dolů a bude nahrazena novou. Na její výstavbě by se mohla podílet i Gamma Property,“ doplnil náměstek Vaněk.

SŽ zatím vyčkává ve svých stanoviscích, až budou mít Karlovy Vary hotovou studii. Až pak se bude zabývat záměrem Karlových Varů, že se Dolní nádraží zbourá a postaví nové. „K požádání o výjimku, která Správě železnic umožní bezúplatný převod majetku státu v tomto konkrétním případě – tedy budovu, respektive převáděný podíl, nebude podle pravidel ministerstva dopravy po určenou dobu dále využívat ve veřejném zájmu, ale zbourá se a město na jejím místě postaví nový dopravní terminál, musíme od Karlových Varů ještě obdržet studii schválenou zastupitelstvem. Ta prokáže reálnost uskutečnění záměru města,“ konstatoval mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Zda s převodem bude souhlasit i ministerstvo dopravy, se podle něho bude řešit právě v návaznosti na tento krok. „Stejně tak se zatím nedá předvídat, jestli se na stavbě nové budovy bude nějakým způsobem podílet i Správa železnic – to bude možné posoudit, až budeme se studií seznámeni,“ uzavřel mluvčí SŽ.