Do celostátního kola soutěže o titul Historické město roku 2019 postoupily Karlovy Vary. Lázeňské město zvítězilov krajském kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, kterou už od roku 1994 vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR.

„Za dobu realizace programu regenerace město učinilo velký pokrok a nyní je už většina památkového fondu v městské památkové rezervaci v Karlových Varech obnovena,“ uvedla Jelena Kriegelsteinováz územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti, jež byla členkou krajské hodnotící komise. Loni město například zpřístupnilo veřejnosti Goethovu vyhlídku, která patřila v minulých letech k nejvíce zchátralým objektům Karlových Varů. Uvnitř něj vznikl multifunkční prostor pro pořádání různých kulturních akcí nebo výstav, upraveno bylo i okolí vyhlídky. Nový lesk získala také řada fasád domů v centru. Společně s dalšími deseti českými i zahraničními lázeňskými městy se Karlovy Vary ucházejí o zápis na Seznam světového kulturního a přírodního bohatství UNESCO.

Vítěz celostátního kola soutěže bude slavnostně vyhlášen u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel v dubnu 2020.