Na hrad a zámek v Bečově nad Teplou přišlo o pět tisíc lidí více, než loni. Také zámky Kynžvart a Valeč hlásí nárůst návštěvnosti. Celkem se třem státním památkám v kraji zvedla návštěvnost o šest procent. Letos si je prohlédlo přes 112 000 lidí. To je o 7 000 více než loni za stejnou dobu a více, než za celý loňský rok.

HRAD A ZÁMEK BEČOV NAD TEPLOU

Letošní návštěvnickou sezónu zahájil hrad a zámek Bečov nad Teplou přivítáním miliontého návštěvníka od otevření zámku pro veřejnost v roce 1996. Mimořádná sezona pokračovala a do konce září prošlo branami zámku téměř 70 000 návštěvníků. Je to naprostý rekord v návštěvnosti, který si kastelán zámku Tomáš Wizovský vysvětluje jako výsledek mnohaleté snahy o zkvalitňování služeb a péče o areál památky.

Tradiční Bečovské městské slavnosti
VIDEO: Bečov slavil s hudbou

„Na Bečově dlouhodobě nabízejí speciální prohlídky pro děti, nadstandardní zázemí pro návštěvníky, zajímavé kulturní akce. Velký podíl na úspěchu má informování o dění pomocí sociálních sítí. Do letošního Roku renesanční šlechty se Bečov zapojil divadelním představením o Pluhovi z Rabštejna. Renesanční období na Bečově byla doba dolování cínu a doba, kdy vznikla současná podoba nejstarší části památky. Ještě letos bude kolem hradu Bečov dokončena stavební část okružní cesty financovaná z programu Správy majetku ve vlastnictví státu,“ uvedla Jana Hessová z NPÚ v Praze.

ZÁMEK KYNŽVART

Na zámku Kynžvart letos ukazují poklady z trezoru. První vydání slavného díla Johannese Keplera Astronomia nova z roku 1609 a první moderní atlas nebeské sféry Uranometria od Johanna Bayera z roku 1603. Jednou z posledních letošních akcí Roku renesanční šlechty na Kynžvartu bude pořad českého astronoma a astrofyzika Jiřího Grygara zaměřený na osobnost a dílo Johannese Keplera ve světle moderní vědy.

Jiří Grygar přátelsky vyprávěl o rudolfínském astronomovi i současné vědě.
Jiří Grygar přátelsky vyprávěl o rudolfínském astronomovi i současné vědě

„Poklady z depozitáře uvidí návštěvníci i v říjnu, těšit se mohou například na nejcennější zlaté a orientální mince zámecké numismatické sbírky, kroniku města Chebu psanou chebským katem Carlem Hussem, rukopisy z 9. až 16. století a soubor vzácných daguerrotypií z období 1839 až 1850. Letos bylo dokončeno restaurování kašny na nádvoří a do zámecké kaple se vrátil restaurovaný oltářní obraz,“ poznamenala Hessová.

V roce 2018 bude restaurován soubor deseti portrétů rodové galerie Metternichů. Zámek bude zapojen do hlavního tématu NPÚ Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, a to akcentováním příběhu rodu Metternichů. Především Clemense Wenzela, knížete von Metternich-Winneburg (1773 až 1859). V plánu je vznik výstavy a doprovodný program k tématu.

ZÁMEK VALEČ

Na zámku Valeč očekávají do konce roku návštěvnost 6 000 návštěvníků zámku a 20 000 návštěvníků parku, což je zhruba o 20 procent více, než v roce 2016.

Originály soch jsou deponovány v zámeckém kostele, ale při tvorbě jejich replik do křížové cesty restaurátoři nově ztvárnili ruce Máří Magdalény a ruce a hlavu sv. Jana Evangelisty, které se u originálů nedochovaly.
Valečská křížová cesta opět stojí

„Na Valči je vidět, že pro návštěvníky může být atraktivní i prezentace dosud neobnovených interiérů systémem volných prohlídek,“ podotkl kastelán Tomáš Petr. Dodal, že příští rok je v plánu prostory zámku oživit soudobým uměním. Největší akcí byl jako každoročně oblíbený festival Povaleč, který navštívilo několik tisíc lidí. Zámek Valeč je otevřen celoročně.