Skutečně unikaly z Karlovarského symfonického orchestru neoprávněně finanční prostředky? To je otázka, kterou se nyní bude zabývat okresní státní zastupitelství, protože současný ředitel KSO Zdeněk Vikor podal podnět k prošetření hospodaření orchestru v letech 2006 – 2010.

Alois Ježek, bývalý ředitel KSO, však tato nařčení odmítá. „Jednoznačně se ohrazuji proti nařčení, že šlo o protiprávní jednání v občanské rovině, či trestněprávní. Jsem přesvědčen, že jsem jako ředitel KSO rozhodoval dle platného organizačního řádu o uměleckých i provozních otázkách, s vědomím zřizovatele, umělecky i ekonomicky ve prospěch orchestru,“ důrazně se ohradil Ježek.

Podle něj by měl Vikor ve funkci skončit. „Doufám, že Rada města najde dost odvahy odvolat z funkce ředitele KSO Zdeňka Vikora, který orchestru i karlovarskému hudebnímu životu evidentně škodí. Jeho přístup považuji za podjatý a pro spravedlnost nebezpečný,“ nastínil bývalý ředitel Karlovarského symfonického orchestru Alois Ježek.

Město totiž prostřednictvím náměstkyně Dagmar Laubové a ředitele Zdeňka Vikora už před tímto krokem několikrát s různými prohlášeními na adresu Ježka přišlo. „Argumenty byly vyvráceny, nebo jsou doklady k nahlédnutí,“ říká k předchozím záležitostem Ježek
Vikor však na prověření trvá. „Skutečně podezření o nehospodárném nakládání s penězi mám a je potřeba prověřit, zda je oprávněné, a pokud ano, tak najít viníka,“ prohlásil ředitel KSO.