V říjnu loňského roku podal Alessandro Pasquale, generální ředitel Karlovarských minerálních vod (KMV), na Asociaci pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky (ASOKRD) žalobu na ochranu osobnosti. „Dotklo se ho, že jsou KMV Asociací nazývány devastátory kulturního dědictví v Kyselce,“ vysvětlil Martin J. Kadrman, viceprezident ASORKD.

Lázně Kyselka nechal na konci devatenáctého století vystavět zakladatel světoznámé značky Heinrich von Mattoni. Několik památkově chráněných objektů zde vlastní i KMV. Státem chráněné objekty jsou však v dezolátním stavu.

„Alessandro Pasquale požadoval, aby se mu Asociace omluvila. To jsme odmítli a Městský soud v Praze nařídil soudní líčení na 16. ledna letošního roku. Několik dní před nařízeným jednáním nám bylo doručeno usnesení Městského soudu v Praze, které řízení zastavilo. V odůvodnění převzatém 11. ledna 2012 se píše: Žalobce se žalobou došlou soudu dne 21.října 2011 domáhal na žalovaném ochrany osobnosti v souvislosti s označením žalobce žalovaným za devastátora kulturního dědictví v Kyselce. Podáním došlým soudu dne 9.ledna 2012 vzal žalobce žalobu v celém rozsahu zpět,“ vysvětlil Kadrman.Podle něj má Pasqualeho žaloba pikantní dohru. „Městský soud v Praze svým usnesením rozhodl, že „žalobce je povinen zaplatit žalovanému na úhradě nákladů řízení částku ve výši 15.600,- Kč,“ pochlubil se a dodal: „Dona Pasqualeho jsme se nezalekli a dobře jsme udělali. Z jeho nedobrovolného příspěvku Asociace zaplatí tisk letáků propagujících naši snahu zachránit dědictví Mattoniho. Místo žalob by mělo vedení firmy raději věnovat energii chátrajícím památkově chráněným objektům, které jsou ve vlastnictví KMV už dvacet let.“

Společnost Karlovarské minerální vody má ale odlišný výklad celého sporu. „Pan Alessandro Pasquale podal na ASOKRD žalobu proto, že se cítil významně dotčen tvrzením, že on, členové jeho rodiny a společnost KMV jsou nazývány devastátory areálu bývalých lázní v Kyselce. Vzhledem k tomu, že verbální veřejné útoky na osobu pana Alessandra Pasquale pokračovaly a pokračují, rozhodl se pan Pasquale vzít původně podanou žalobu z důvodů procesní ekonomiky zpět a podat žalobu novou, která zahrne všechny neodůvodněné a nekorektní ataky ze strany ASOKRD za poslední období. V nejbližší době tedy bude podána nová rozsáhlá žaloba zahrnující všechna překročení limitů ochrany osobnosti ze strany ASOKRD,“ vysvětlila mluvčí KVM Bibiana Beňová. Dodala, že úhrada nákladů řízení, která je s dočasným stáhnutím žaloby spojena, je zcela standardní a očekávanou procedurou. „Formulace o pikantních dohrách či příspěvcích na činnost ASOKRD svědčí o značné naivitě a nikoli dobrých vědomostech představitelů ASOKRD,“ zdůraznila mluvčí.

Dodala, že Alessandro Pasquale je přesvědčen, že každý má právo na ochranu osobnosti, svého jména a cti a k tomu účelu má přiznána oprávnění vyplývající z platné legislativy. „Využití těchto oprávnění v situaci, kdy jsou ve výrocích představitelů ASOKRD limity ochrany osobnosti opakovaně překračovány, je běžnou a korektní obranou. Jakékoli neseriózní vyjádření ASOKRD, ani specificky zkreslovaná fakta a jejich neumělá interpretace, nemohou na tomto faktu nic změnit,“ zdůraznila mluvčí.