Právě na rokování zastupitelstva se totiž incident také dostal. K nepovolené demolici mělo dojít 18. března a jak Deník informoval, nakonec jí bylo zabráněno zrušením dopravní uzávěry pro příjezd těžké techniky, kterou předtím vlastníkovi povolil odbor dopravy. K odstranění stavby, která se nachází v památkové rezervaci jen pár metrů od chrámu Maří Magdaleny, nedal souhlas nejen odbor památkové péče krajského úřadu, ale demoliční výměr nevydal ani stavební úřad.

Klsák se na jednání zastupitelstva ptal na novinky v této kauze. "Původní demoliční výměr byl zastaven. Měl jsem možnost vidět statický posudek, z něhož plyne, že kvůli požáru neplní střešní konstrukce už svou funkci a že by měla být snesena, protože je nebezpečná," reagoval náměstek primátorky Petr Bursík (ODS). "Já o demolici také nevěděla, dozvěděla jsem to z novin. Vlastník s námi ohledně odstranění stavby vůbec nekomunikoval. Byla to záležitost mezi stavebním úřadem a majitelem. Já ho následně kontaktovala a požádala ho, aby nám celou věc vysvětlil," poznamenala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Veřejnost, laická i odborná, má o tělocvičnu v Kolmé ulici právem obavy. Na místo přišli v pátek aktivisté, historici, památkáři i policisté.
Tělocvična v Kolmé ulici choutkám majitele odolala. Na jak dlouho?

Klsák připomněl, že existuje ještě další, zcela nezávislý statický posudek, který bývalou tělocvičnu v Kolmé ulici řešil. "Vypracoval ho Kloknerův ústav a hovoří trochu jinak," prohlásil historik. Právě tento posudek totiž sloužil jako významná součást konečného rozhodnutí krajských památkářů, zatímco první posudek si nechal zpracovat majitel a na jeho základě dostal souhlas k demolici. Právě ten, který následně památkáři napadli.

"Když se něco zbourá bez povolení, ponese za to důsledky hlavně vlastník. V tomto případě se to objeví ale i jako problém města, které je na seznamu UNESCO. To si totiž dělá monitorovací zprávy. Pokud by došlo na nezákonnou demolici, může se to tam objevit a může to mít vliv na celý zápis všech jedenácti lázeňských měst na seznamu UNESCO," upozornil Klsák.