Výslechy větší části zastupitelstva představitelé města nepamatují. „Jsem z toho trochu v šoku, nevím jaké informace bude po nás policie chtít,“ uvedl jeden ze zastupitelů.

A sdílnější nebyli ani samotní vyšetřovatelé. „Danou věcí se na základě vlastního zjištění zabýváme. V současné době ji prověřujeme a vzhledem k charakteru protiprávního jednání nebudeme prozatím poskytovat žádné informace,“ uvedl Jakub Kopřiva, vrchní inspektor Krajského ředitelství Policie Karlovarského kraje.

Provozovatelé občerstvení v Zeyerově ulici si den po kontrole pozvali znovu inspekci, která byla s výsledky spokojená.
Bistro New York Burger & Chicken: Nedostatky jsme měli. Ale už nás zase otevřeli

V písemné žádosti zastupitelů o podání vysvětlení ale policie uvádí, že jde o informace k pronájmu Karlovarské teplárenské, odpuštění nájmu pronájemci v době pandemie a také k nedávno uzavřenému a podepsanému memorandu se zástupci některých okolních měst, například Nové Role či Ostrova, a dodavateli tepla. Toto memorandum ale není podle vedení magistrátu pro město zatím nijak závazné a je pouze jakýmsi příslibem spolupráce v dalších patnácti letech.

Valnou hromadu teplárenské společnosti, kterou firmě Trade Group město pronajalo v roce 2010, supluje rada města. A tuto smlouvu už tehdy zkoumala policie i soud. Podle primátorka Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) ale ani jedna z institucí na ní neshledala žádné pochybení.

Druhý okruh možného policejního šetření, tedy prodloužení výše zmíněné smlouvy, ke kterému došlo nedávno, je podle vedení města naprosto v souladu s platnou legislativou a existují hned dva expertní posudky, které potvrzují, že vedení města prodloužením smlouvy nepochybilo.

„Všechna takto zásadní rozhodnutí důkladně konzultujeme s mnoha experty, a pokud někde existuje nějaká pochybnost, hledáme řešení tak dlouho, než máme jasné stanovisko, že jsme zvolili správný postup,“ uvedl první náměstek Tomáš Trtek (ANO) s tím, že výše zmiňovanému provozovateli byla dodatkem ke smlouvě prodloužena nájemní smlouva na období let 2023 až 2032.

Celkem u 272 výjezdů zasahovali v průběhu čtvrtka, 18. 2. 2022, hasiči v Karlovarském kraji.
Podívejte se. Hasiči měli kvůli větru stovky výjezdů, včetně čtyř na železnici

Předmětem šetření policie by mohlo být rovněž rozhodnutí vedení města o půlročním snížení nájemného provozovateli teplárny, tedy společnosti Trade Group, a to ze šestnácti na osm milionů korun. K tomu radní přistoupili kvůli koronavirové pandemii.

„Vedení města tak chránilo především své obyvatele a pomáhalo podnikatelům. Většina hotelů, škol a dalších podobných zařízení byla v době covidu zavřená a logicky neodebírala teplo. Je to podobné jako v hotelích s vřídelní vodou. A úplně stejně, jako jsme hoteliérům pomohli s odpuštěním plateb za vřídelní vodu, kterou v době uzavírky svých hotelů logicky neodebralo, tak jsme provozovateli teplárny kompenzovali ztrátu, která mu vznikla neodebráním tepla,“ vysvětluje primátorka.

Dodala, že reálně hrozilo, že tato ztráta bude přičtena k ceně tepla a její nárůst zasáhne všechny odběratele. „Tedy i domácnosti obyvatel Karlových Varů, které jsme rovněž ve složité covidové době chtěli podobných hrozeb uchránit. De facto jsme tedy pomohli všem,“ zdůraznila primátorka.