Ocenění se bude udělovat jednotlivcům a nominovat lze také in memoriam. Při výběru se bude vycházet z návrhů veřejnosti. Návrhy lze podávat do pátku 30. listopadu 2018 prostřednictvím elektronického formuláře na internetových stránkách Karlovarského kraje.

„V našem kraji žije řada osobností, které se zasloužily o jeho rozvoj a přispěly k tomu, aby se tato část naší země zapsala do historie. Právě proto chceme u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa tyto osobnosti ocenit a připravit pro ně setkání, které bude poctou jejich práci a aktivní činnosti,“ řekla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Do formuláře je třeba kromě nominovaného uvést informace o člověku, který návrh zaslal, i důvod, proč vybranou osobnost navrhl. Mezi nominovanými mohou být pamětníci, kteří seznamují mladou generaci s historií kraje, zkušení odborníci, jejichž práce byla a je významným počinem v oblasti lázeňství, zdravotnictví, školství nebo v podnikatelské sféře. Ocenění mohou ale také získat váleční veteráni, novináři, kteří mapují život kraje, pracovníci sociálních služeb či dobrovolníci.

„Všechny nominace zaslané v termínu budou předloženy pracovní skupině, jež sestaví konečný přehled oceněných. Vítězové ankety převezmou ceny z rukou hejtmanky a dalších členů vedení Karlovarského kraje v pátek 14. prosince 2018,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.