A to za celoživotní úsilí o propagaci města, zejména v oblasti sportu. Je zakladatelem karlovarského poválečného plaveckého oddílu a později i oddílu potápěčského. Jitku Hradílkovou navrhl zastupitel Zdeněk Musil (KSČM), a to za významný podíl na propagaci města. Jitka Hradílková se velmi zasloužila o navázání většiny partnerských vztahů mezi Karlovými Vary a městy v zahraničí. Jindřicha Volfa navrhl zastupitel Edmund Janisch (ČSSD), a to za jeho zásluhy v oblasti kultury. Významně se podílel na vzniku školního video a audio studia v ZŠ a ZUŠ, výtvarné galerie Duhová paleta, Parku umění KV, je zakladatelem a organizátorem celostátní pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Čestné občanství města Karlovy Vary v roce 2015 chce rada na návrh Jana Klímy udělit Rudolfovi Šimonovskému in memoriam, a to jako projev úcty významnému představiteli města, který 45 let působil jako středoškolský profesor na gymnáziu v Karlových Varech a morálními hodnotami ovlivnil několik generací studentů. Udělení čestného občanství Gjonu Perdedajevovi navrhl primátor Kulhánek (KOA) jako projev úcty za čin spojený s osobním hrdinstvím, který znamenal záchranu života přepadené ženy, a to i za cenu ohrožení vlastního života. Sám byl vážně zraněn a jeho zdravotní postižení je již nezvratné. Tuto nominaci ale rada města neschválila. Konečné slovo budou mít až zastupitelé.