Se zajímavou vizí přišel mladý karlovarský právník Ronald Němec. Chce změnit současný stav, kdy Karlovarský kraj jako jediný v republice nemá veřejnou vysokou školu. A protože není v jeho povaze nečinně čekat, až to někdo změní, začal se o založení veřejné vysoké školy v Karlových Varech zajímat.

Jak jste vlastně na myšlenku založení veřejné vysoké školy přišel?
Jsem předsedou Mensy pro Karlovarský kraj. Zajímavé je, že zatímco na logických soutěžích patří náš kraj mezi úspěšné, máme poměrně málo členů. Je to dané také tím, že vysokoškoláci se domů vracejí na víkendy a na Mensu už jim prostě nezbývá čas. Proto mě napadlo, že kdybychom měli vlastní vysokou školu, měli by mladí lidé také více času pro sebe. Ale to není jediný důvod.

A ty další?
Jsme jediný kraj bez veřejné vysoké školy, s nejnižší vzdělaností, s nejmenším podílem vysokoškoláků a řadou dalších negativních prvenství. Řadu z nich by právě vyšší vzdělanost mohla ovlivnit. Život je ale spojen ekonomikou a vzdělaností, vzdělaným stářím a dravým mladím. Vzhledem k tomu, že současné soukromé vysoké školy nejsou pro většinu mladých lidí natolik atraktivní, aby zůstávali, mladá inteligence odchází. Více jak 70 procent lidí, kteří studují vysokou školu, se už do regionu nevrátí. Jediná možnost, jak mladé vzdělané lidi udržet v Karlovarském kraji, je zřídit tady veřejnou vysokou školu. Tím dojde nejen k udržení mladých chytrých lidí, ale především dojde k přílivu mladých lidí z jiných regionů, což zatraktivní Karlovy Vary a okolí pro další návštěvníky, což pozvedne ekonomiku města a jeho úroveň.

Návrh je to hezký, ale kde na to chcete vzít peníze?
Říkám rovnou, že půjde o finančně náročnou a hlavně dlouhodobou akci. Jako každý větší projekt bude vyžadovat dlouhou přípravu a hodně úsilí. Vždyť KV Arena se připravovala a budovala zhruba čtyři roky. Mlýnská kolonáda se budovala 10 let. V případě vysoké školy odhaduji časový horizont na šest až osm let, což není nijak závratná doba. Pokud bylo možné sehnat finance na vybudování KV Areny, která je ´méně´ důležitá pro Karlovarský kraj, zcela jistě je možné získat finanční prostředky na vybudování vysoké školy. Pravda, je potřeba nasadit vysoké úsilí, ale bez práce nejsou výsledky.
Na začátku budeme potřebovat menší dotaci od města a kraje na přípravu studie proveditelnosti. Pak se bude muset vytvořit vlastní projekt. A tady nastupují možnosti financování z grantů Evropské unie, protože půjde o přeshraniční projekt. Samotný provoz vysoké školy by měl být hrazen ze státního rozpočtu vzhledem k tomu, že půjde o veřejnou vysokou školu. Na provoz by ale přispívali také soukromí sponzoři.

Nepřipadá vám ale založení vysoké školy v Karlových Varech, kde není žádná tradice vysokého školství, jako utopie?
Každá historie čehokoliv někde začíná. Každá věc, myšlenka, projekt mají svůj začátek, až čas obalí věc iluzí stáří. V roce 2004 vznikla v Jihlavě Vysoká škola polytechnická. Na základě zákona z VOŠ. Tedy na zelené louce. Pokud to dokázala Jihlava, dokážeme to i my. Dnes jde o velmi solidní vysokou školu. Pokud Jihlava dokázala VŠ na zelené louce otevřít, nemůžeme říci, že to nedokážeme my. Máme tři velké výhody: rusky mluvící cizince, německou historii, Německo jako souseda. Díky skutečnosti, že by se jednalo o česko - německou školu, kde by učili i němečtí kantoři, jeví se získání akreditace mnohem lépe než bez této pomoci. Krom toho v Karlových Varech žije mnoho univerzitních učitelů ze SSSR na penzi, kteří by též mohli VŠ pomoci.

Tady tedy vznikla ta myšlenka přeshraniční spolupráce? Česko–německá vysoká škola?
Karlovy Vary byly vždy po staletí převážně česko – německé město. A soužití Němců a Čechů zde bylo příkladné. Je vhodné ukončit debaty o minulosti a začít debatovat o budoucnosti. Budoucnost je vzdělání. A protože Karlovy Vary byly právě tou spojnicí mezi našimi národy, je vhodné, aby spojnici obnovily právě Karlovy Vary. Vysoká škola, kde by studovali zároveň němečtí a čeští studenti, kde by učili čeští i němečtí učitelé, je možnost, jak navázat na minulost a vytvořit perspektivní budoucnost.

Mluvíte o česko–německé škole. Ale Karlovy Vary jsou proslulé ruskou komunitou. Nestálo by za úvahu zapojit do projektu i ji?
Jde o ještě odvážnější záměr, než je česko- německá škola. Na druhou stranu je to projekt mnohem zajímavější. Jde o myšlenku, která může vrátit Karlovy Vary do slávy 19. století, kdy se jednalo o město světového významu. Karlovy Vary byly pojem. Pokud bychom dokázali sjednotit v Karlových Varech různé národy pod jednou střechou, nebyl by to velikášský počin, byl by to jen krok zpět k tomu, co dříve Karlovy Vary dávaly světu.

Jaké obory by se podle vás měly v Karlových Varech vyučovat?
Uvažoval bych o zřízení tří – čtyř fakult, vždy s 800 studenty. Balneologie a fyzioterapie, hotelnictví, IT technologie a státní správa a EU. První dvě fakulty úzce souvisí s charakterem našeho kraje, IT technologie je moderní, žádaný obor, který je univerzální, co se týká prostoru a času. Poslední obor je odrazem nevzdělanosti lidí, kteří působí na volených funkcích ve městech a vesnicích – jak funguje EU ve vztahu k obcím v ČR. A to umí Němci perfektně. A my vůbec.

Jaké jsou první ohlasy na vaši vizi? Koho jste už oslovil?
Seznámil jsem s ní řadu politiků na české i německé straně hranice. Nikdo tuto představu nezavrhl, většina z oslovených ale upozorňovala na peníze. To je pochopitelné, ale finanční krize už doznívá a já mluvím o akci za zhruba šest let. Návrh se velmi zamlouval například saskému premiérovi. Pozitivní reakce mám ale také od spousty dalších lidí. Čechů, Němců, Rusů, ale také Židů nebo jiných národů.