A aby se zamezilo riziku, že do řeky někdo spadne, nechalo město postavit přes vodu nový můstek. Dokončený by měl být v listopadu.

„Stará lávka nám zůstala po armádě a postupně chátrala. Navíc ani papírově neexistovala. Mládež si ale po jejich zbytcích krátila cestu do skateparku. Proto padlo rozhodnutí postavit nové přemostění a stavební práce začaly letos na jaře. Celkové náklady byly spočítány na zhruba dva miliony korun,“ konstatoval Železný.

Zdánlivě jednoduchá stavba se ale poněkud zkomplikovala. Původní pilíř, který měl nést novou konstrukci, nebyl podle starosty v takovém stavu, aby ho bylo možné využít bez náročnější úpravy. To se ukázalo až při stavbě a tak náklady na vybudování mostu povyrostly o přibližně 80 tisíc korun.

„Nová lávka přes Bystřici bude určena pouze pro pěší. Kromě její stavby dojde také na úpravu přístupu k přemostění směrem od města v prostoru garáží. K tomu využijeme odfrézované vrstvy povrchu z opravovaných komunikací ve městě,“ dodal starosta Železný.