Podle Aleny Švehlové ze správy státního hradu a zámku je Bible moralisée bohatě iluminovaný gotický rukopis ilustrované obrázkové bible.

„Obrázky vždy doprovází krátký text a ilustrace dokumentují především obsahové a ikonografické paralely mezi Starým a Novým zákonem. Bible, kterou jsme lidem představili, vznikla v Paříži přibližně v letech 1220 až 1230, tedy ve stejné době jako relikviář sv. Maura," uvedla Švehlová. Právě relikviář je už několik let největším pokladem uloženým na Bečově.

Bible moralisée byla objednána pro někoho z rodiny francouzského krále, pravděpodobně pro samotného panovníka Ludvíka VIII., nebo Ludvíka IX. „Bible je luxusně zlacena a má unikátní iluminace v počtu 1032 obrazových medailonů, které se stylem podobají vitrajím na oknech pařížské Sainte-Chapelle, nejslavnější architektonické památky doby vrcholné gotiky. Výjevy jsou komponovány do kruhovitých medailonků v tom je jistá paralela k relikviáři sv. Maura. Malíř i zlatník museli řešit podobný úkol: děj příběhu zakomponovat do kruhovité kompozice," poznamenala Švehlová.

Počet stran v Bibli moralisée je 131, rozměry jsou 33,4 x 26 cm. Originál je uložen v Rakouské knihovně ve Vídni. Faksimile byla v limitovaném počtu vydána v roce 1973 v Grazu v nakladatelství ADEVA, nejslavnější firmě na výrobu faksimilií. Cena se dnes pohybuje kolem dvou tisíc eur. Pokud je známo, jde o jediný exemplář na území České republiky.

Na reprodukci (obrázku) je celostránková iluminace z této bible, která představuje Boha jako tvůrce světa v rukou má kružítko používané tehdy staviteli katedrál.