Majitel Skiareálu Klínovec Petr Zeman má velkolepé plány, které mají zlepšit komfort nejen zimním turistům. Chce zrekonstruovat radiokomunikační věž na vrcholu Klínovce, postavit poblíž výstupní stanice Dámská restauraci Expo, plánuje také síť stezek pro pěší. Aby mohl své stavební záměry realizovat, potřebuje ale připojení na vodovod a kanalizaci. Nejjednodušší, protože je nejkratší a tudíž nejlevnější, je cesta z Božího Daru. Jenomže město v tom podnikateli brání, protože jeho představitelé i zástupci Vodáren a kanalizací říkají, že jsou kapacity sítí na hraně. Podnikatel Zeman se obrátil na soud a krajský úřad, které mu daly za pravdu. Spor v tomto případě není ještě u konce, ale podnikatel se rozhodně nevzdává.

Redakce se zeptala na podrobnosti ohledně plánů Skiareálů Klínovec. "My nechceme situaci vyhrocovat, ale spíše zklidnit. Chceme být partnerem Božího Daru, protože on je pro nás ten nejpřirozenější. Klínovec je oblast, kde by turisté měli zůstávat dlouho ne jen na krátkodobé pobyty. Čelíme ale kritice, že tu nejsou dostatečné služby. My však nejsme v Krkonoších, kde turistické centrum vzniklo už za komunismu. Klínovec má na rozdíl od jiných skiareálů tu výhodu, že je rozlehlý, turisté se zde mohou rozprostřít, vedou k němu navíc tři příjezdové cesty, nachází se nad třemi údolími. Velké plus pak vidíme také v propojení s Neklidem," říká podnikatel Zeman, který vlastní areál od roku 1991 a bydlí v Loučné pod Klínovcem.

Na vrcholu Klínovce chce Petr Zeman postavit restauraci, kde se může denně otočit až 1500 strávníků.
Kudy se vydáte, Krušné hory? Mikroregion volí mezi softturistikou a megaprojekty

Plánujete v okolí Klínovce síť stezek pro pěší. O co konkrétně má jít?

"Chceme jimi propojit Boží Dar, Klínovec a Jáchymov. Počítáme na nich s přírodním uměním, chceme do nich hodně zapojit přírodní prvky. Aktuálně pracujeme na pěší naučné trase spojující vrchol Klínovce s Loučnou pod Klínovcem. Mělo by se jednat o trasu pojednávající o správném chování v lese a jejím průvodcem bude nově zpracovaný skřítek Rudovřes.

Vedle toho se dlouhodobě snažíme zatravňovat zelenou plochu na vrcholu, s čímž máme ale stále problém, protože je tu skalnaté podloží. Rozhodně nechceme, aby vrchol Klínovce byla betonová plocha plná aut. Spíše by to mělo být místo pro shromáždění pěších."

Jaké plány máte s radiokomunikační věží?

"Věž máme v pronájmu od Českých radiokomunikací a jejím zpřístupněním bychom veřejnosti rádi umožnili zažít unikátní výhledy z jednoznačně nejvyššího bodu Krušných hor. Součástí samozřejmě musí být i hygienické zázemí, plánujeme tu čtyři toalety. Výstavbě ale nezákonným způsobem brání město Boží Dar, díky čemuž už obdrželo pokutu od krajského úřadu."

Nedaleko výstupní stanice lanovky Dámská plánujete restauraci. Ta by měla být jednopatrová se zelenou střechou, aby splynula s okolím. Má být z kamene, dřeva a zeleně. Kapacita je 250 míst, přičemž počítáte, že by se za den mohla otočit až šestkrát. Můžete říci více?

"Na vrcholu plánujeme zprovoznit tolik chybějící restauraci s rozsáhlým hygienickým zázemím přístupným veřejnosti i mimo zákazníky restaurace. Součástí přízemní budovy budou i výstavní prostory, kde mohou přilehlé municipality a občanská sdružení pořádat různé výstavy."

Festival světel v centru Karlových Varů.
Vary budou opět zářit, i když je energická krize

Jediná překážka, která stojí v cestě vašich plánů, je připojení na vodu a kanalizaci?

"Ano, restaurace mohla již tři roky stát a sloužit veřejnosti. Chtěli jsme tak suplovat chybějící služby ostudně chátrajícího hotelu na vrcholu Klínovce ve vlastnictví města Boží Dar. Svým nezákonným jednáním způsobuje město Boží Dar areálu prokazatelnou škodu, jejíž vymáhání by bylo zcela oprávněné, jelikož škoda vzniká úmyslně a zcela zbytečně. Další obětí jsou ale i návštěvníci Krušných hor, kteří nemohou najít vhodné zázemí."

Kolik chcete do objektů investovat? Jaké jsou celkové náklady tedy i včetně přípojek na inženýrské sítě?

"Cena objektu bude ve vyšších desítkách miliónů korun. Přesné ceny nyní díky turbulentnímu trhu nelze vůbec predikovat. Cena bude vyšší i díky zvoleným kvalitním přírodním materiálům a zatravněné střeše, tak aby objekt co nejlépe zapadl do okolní přírody."

Pokud byste se v nejbližší době připojili, kdy by mohla stavba začít?

"Obviněné město Boží Dar bylo krajským úřadem uznáno vinným z přestupku a toto rozhodnutí bylo potvrzeno i Ministerstvem zemědělství. Taktéž ve věci předběžných opatření vyšel okresní a krajský soud ve zmíněném sporu vstříc Skiareálu Klínovec. Na základně těchto rozhodnutí věříme v rychlé ukončení sporu. Poté jsme připraveni zahájit výstavbu, která by mohla trvat jeden až dva roky."

Počítáte někde na Klínovci s výstavbou apartmánů či turistických objektů na bydlení?

"Ve vrcholových partiích s výstavbou apartmánů v žádném případě nepočítáme."