Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem vydává denně aktuální index aktivity klíšťat v České republice i s výhledem na následující dny. V Karlovarském kraji platí pátý stupeň, který znamená mimořádné riziko napadení klíštětem a nakažení některou z nemocí, které tento roztoč přenáší.

Jaká jsou doporučení pro nejvyšší stupeň aktivity klíšťat a pobyt v přírodě? "Pokud možno se vyhýbat listnatým a smíšeným lesům, případně se tam pohybovat po zpevněných cestách. Samozřejmostí by mělo být používání repelentu a během dne prohlížení celého těla, zda nedošlo k přisátí klíštěte," říká pozorovatel fauny a flóry Rudolf Kovařík ze Šindelové na Kraslicku. Zlepšení situace počasí příliš nepřeje, jak připomínají meteorologové, klíšťatům svědčí především teplé a vlhké prostředí, nejhůře se vypořádávají se suchem.

https://youtu.be/eiwsSvC-ECs?si=OIC6QVWqPrgzl31K

Kde se klíšťatům daří nejlépe
Typickým biotopem klíštěte jsou listnaté a smíšené lesy a porosty křovin s bylinným patrem, kde se udržuje optimální vlhkost po celý den. Klíštěti se také daří na okrajích vodních toků a ploch, v parcích, zahradách a na neudržovaných pastvinách. Výrazně méně jich najdeme v jehličnatých lesích, především jsou-li bez podrostu, a v kamenitém prostředí s minimem porostu. Díky specifickým nárokům na vlhkost prostředí klíšťatům nesvědčí osluněná a výrazně suchá a holá místa. Podobně nevhodné jsou také trvale podmáčené biotopy. V zemědělských kulturách se prakticky nevyskytují.

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav