Jiřina Šiklová vystudovala historii a filosofii na Univerzitě Karlově, kde poté působila jako odborná asistentka. V roce 1965 se podílela na založení Katedry sociologie FF UK. V letech 1968 – 1969 byla členkou KSČ, po porážce tzv. obrodného proudu ze strany vystoupila. Následně byla donucena k odchodu z fakulty, pracovala jako uklízečka a mezi roky 1970 – 1988 jako sociální pracovnice ve Fakultní Thomayerově nemocnici.

Od 70. let spolupracovala s Petrem Pithartem na distribuci zahraniční a exilové literatury. Za tuto činnost byla v letech 1981 – 1982 vězněna. V roce 1990 iniciovala založení Katedry sociální práce, kde následujících deset let působila jako pedagožka.

Od 90. let je členkou mnoha nadací jako např. Nadace Charty 77, Nadace Dagmar a Václava Havlových nebo Nadace VIA. V roce 1995 získala ocenění Žena Evropy za svůj přínos integraci Evropy. V roce 1999 jí byla prezidentem republiky udělena Medaile za zásluhy I. stupně. V únoru 2000 získala medaili Alice Masarykové za zásluhy o rozvoj sociální práce v ČR.

Čtvrteční setkání v sále ve Dvorech začíná v 16.30.