Je už takřka definitivní, že ani dnešní jednání karlovarských zastupitelů nebude řídit nová koalice, kterou primátor Kulhánek (KOA) slíbil dohodnout právě do tohoto data.

„Koaliční jednání zatím nejsou dokončena. Došlo proto k dohodě, že se jednání zastupitelstva uskuteční a budou projednány body jeho programu,” vysvětlil primátor. Zastupitelé se sejdou dnes v 8,30 na Krajském úřadě Karlovarského kra­je.

A jak vyjednávání v nově se rodící koalici pokračují? Obtížně. Protože bez vyzobávání zastupitelů z jiných politických uskupení se Karlovarská občanská alternativa zřejmě neobejde. Jenom tak by mohla s TOP09 a ODS sestavit plnohodnotnou koalici.

„Uplynulou neděli jsem vyzval k pondělnímu jednání subjekty, které jsou ve své vnitřní shodě s uvažovanou stavbou nové středopravé koalice – tedy TOP09, ODS, KOA a subjekty, nebo jejich jednotlivé zastupitele, tedy ALTERNATIVU a hnutí O co jim jde. Ti se k přistoupení k této konstrukci měli do pondělí rozhodnout,” líčil náročné schůzky primátor Kulhánek.

V pondělí se pak sešla původní koalice K20. „Zástupci ALTERNATIVY a hnutí O co jim jde sdělili, že vytvořili jednotný blok šesti až sedmi zastupitelů (tři z O co jim jde a tři až čtyři z ALTERNATIVY), kteří jsou přes preferenci původní K20 připraveni se jednání o nové koalici zúčastnit a postupovat v rámci svého bloku jednotně a koordinovaně,” doplnil primátor. Ve zmíněném bloku je zastoupen Otmar Homolka, ale není tam Jiří Kotek.

ODS ale podmínila svůj vstup do nové koalice tím, že tito dva zastupitelé v ní nebudou. ODS si si tedy tento návrh odnesla pouze k projednání. „O tomto návrhu budeme jednat dnes večer,” sdělil Jiří Vaněček, předseda karlovarské ODS.

Podle Otmara Homolky je pro hnutí O co jim jde stále prioritní koalice K20. „To prosazujeme především. Ve hře také několik dalších variant. „Včetně nových voleb či našeho odchodu do opozice,” zdůraznil.

Také ODS by s novými volbami neměla žádný problém. „Byly by pro nás také řešením. Jsme přesvědčeni, že bychom v nich získali minimálně tolik mandátů, jako máme nyní,” dodal k těmto variantám Jiří Vaněček (ODS).

Podle ALTERNATIVY je ve hře příliš mnoho neznámých a nejlepší variantou by pro ni byla jednadvacetičlenná koalice. „To ale nevíme, zda se to podaří,” vysvětlil Viktor David. Podle našich informací právě tuto koalici přislíbil Jiří Kotek.

V případě, že se tak nestane, je pro některé členy ALTERNATIVY možná i koalice s ODS, ale jen v případě, že její podmínky budou korespondovat s programem bývalé koalice a volebními programy jejích členů.