Stavba dopravního napojení na budoucí průmyslovou zónu Podkrušnohorské výsypky, kde vznikne vývojové centrum koncernu BMW Group, začala. Řidiče čeká mezi Boučím a Dolními Nivami osmiměsíční dopravní omezení. „Přichází k nám významný investor a Karlovarský kraj jako partner začíná se stavbou dopravního napojení na vývojové centrum BMW Group. Náš kraj patří ke strukturálně postiženým regionům a nutně potřebuje nová pracovní místa a práci s přidanou hodnotou, ale také rozvoj vědy a výzkumu, hi-tech provoz, který tady dosud chybí. Zajímavé je pro nás i spojení BMW Group s vysokoškolskými pracovišti a možnost dostat k nám do regionu vysokou školu, ale také specialisty z různých oborů,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

„Po získání stavebního povolení by měly začít stavební práce v prvním čtvrtletí roku 2020. Tím započne transformace celého regionu a učiní z něj atraktivní místo pro mladé, kvalifikované a zkušené lidi,“ uvedl Helwig Lehmann, vedoucí projektu vývojového centra BMW.

„V rámci vybudování nového dopravního napojení vznikne nová okružní křižovatka. Směrem k nové průmyslové zóně a areálu BMW Group bude vystavěn násep a na něm umístěno rameno nové křižovatky o celkové délce 50 metrů. Po dokončení výstavby areálu bude na toto rameno navazovat další kruhový objezd,“ popsal ředitel krajské správy a údržby silnic Jan Lichtneger.

Na financování akce se kraji podařilo získat finanční prostředky v rámci programu RE:START, které obdržel ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady jsou bezmála 74 milionů korun. Přípravou a realizací stavby byla pověřena krajská správa a údržba silnic.