Tento most je totiž jeho součástí a v plánu je jeho rozšíření na čtyřproudovou komunikaci. „Chebský most přes řeku Ohři je cenným dokladem tohoto stavebního typu a není více zastoupen v regionálním památkovém fondu. Jedná se o velmi kvalitní ukázku dobové stavební produkce a nadstandardního technického řešení. V neposlední řadě jde o cenný doklad historické paměti jeho průběh kopíruje průběh původního středověkého mostu,“ tak zdůvodnil Národní památkový ústav v Lokti svou žádost na Ministerstvo kultury.

Aby bylo toto dílo, most byl uveden do provozu v roce 1869, prohlášeno kulturní památkou, doporučili i památkáři Krajského úřadu Karlovarského kraje a stejně tak souhlasil i odbor památkové péče karlovarského magistrátu. Magistrát ale může proti tomuto rozhodnutí podat do patnácti dnů rozklad. Primátor Petr Kulhánek (KOA) to nevyloučil. „My musíme most opravit v každém případě a z rozhodnutí o prohlášení mostu za kulturní památku nevyplývá, zda se ochrana vztahuje kromě historických pilířů i na mostovku, která byla v osmdesátých letech rekonstruována a je novějšího data. Nevíme proto, co při opravě, která je nutná, můžeme a nemůžeme. Budeme žádat Ministerstvo kultury, aby ještě definovalo rozsah ochrany. A o tom bude rozhodovat dnešní rada,“ vysvětlil primátor Kulhánek.

Přestože současná studie dopravního terminálu počítá s rozšířením mostovky tak, aby historická část zatížení zvládla, pro vedení města je to další komplikace. Už tak kritizovaný dopravní terminál, který má vyrůst ve Varšavské a Horově ulici, tak dostal další nečekanou ránu.