Jakým způsobem hlasovat v nadcházejících volbách? To je nejčastější dotaz lidí, kteří volit budou už zítra a pozítří. Volební místnosti se otevřou v pátek 15. října ve čtrnáct hodin a uzavřou se ve dvaadvacet hodin. V sobotu 16. října se znovu otevřou v osm hodin ráno a volby skončí tentýž den ve čtrnáct hodin.

Voliči na Karlovarsku rozhodnou jednak o složení nových zastupitelstev měst a obcí, ale vybírat budou i senátora.

„Senátní volby jsou prosté. Volič vybere jeden hlasovací lístek, který nijak nemusí opravovat, vloží ho do malé žluté obálky a vhodí jej do urny. Podrobné informace dostali voliči spolu s hlasovacími lístky poštou. Instrukce budou zveřejněny i ve volební místnosti a na požádání je sdělí kterýkoliv člen okrskové volební komise,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu.

Oproti volbám do Senátu jsou komunální volby složitější. „Všechny strany a všichni kandidáti jsou na jednom společném hlasovacím lístku, který volič musí upravit. Vyznačit na něm křížky u názvu volební strany nebo u jmen jednotlivých kandidátů. Upravený a vyplněný hlasovací lístek potom volič vloží do větší šedé obálky a vhodí do hlasovací urny,“ doplnil Kopál.

A jaké jsou hlavní principy komunálních voleb?
„Počet hlasů pro stranu je součtem hlasů pro její kandidáty. Přednostní hlasy ve formě, jak je známe z voleb například do Poslanecké sněmovny, ve volbách do zastupitelstev obcí neexistují, jsou jen hlasy pro kandidáta,“ sděluje Český statistický úřad.

Pro každé volené zastupitelstvo je jen jeden hlasovací lístek, na kterém jsou všechny kandidující strany.
Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva, například v Karlových Varech lidé volí osmatřicetičlenné zastupitelstvo, v Nejdku volí patnáct zastupitelů a v Ostrově jednadvacet.

Volič může uplatnit všechny hlasy, jen několik, nebo žádný.

Ať už se volič rozhodne pro jakýkoli způsob udělení svých hlasů, ty se započítávají zásadně jednotlivým kandidátům podle následujících pravidel. Ovšem za podmínek splnění pravidel platnosti hlasu:

Pokud volič označil jednu stranu a nic jiného, hlas se započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se volí.

Pokud volič označil jednu stranu a navíc její jednotlivé kandidáty, pak se hlas započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se volí, a k původnímu označení jednotlivých kandidátů této strany se nepřihlíží.

Pokud volič označí jednu stranu a ještě jednotlivé kandidáty jiných stran (jedné nebo více stran kromě označené strany), pak se hlas započte napřed každému jednotlivě označenému kandidátu ostatních stran a poté tolika kandidátům označené strany v pořadí od prvního dále až do počtu, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. Když volič označil pouze jednotlivé kandidáty (a nikoliv stranu), je jedno, zda jsou z téže strany nebo z různých stran. Hlas se započte každému označenému kandidátu.

V Karlových Varech kandiduje sedmnáct politických stran a hnutí. „Výsledky voleb budeme znát až v nedělních ranních hodinách. Rozhodně to nebude před půlnocí. Sčítání hlasů si vyžádá čas,“ uvedl mluvčí Kopál.

Mandát současným karlovarským zastupitelům vyprší dnem konání voleb.